23.11.2016 - 23.11.2016

    Přednáška historika Ondřeje Felcmana Československý parlament na prahu Pražského jara

    Pokud se zajímáte o klíčové události novodobých českých a československých dějin, tak právě Vám je určena přednáška doc. PhDr. Ondřeje Felcmana, CSc., který se dlouhodobě zabývá problematikou stěžejních společensko–politických procesů v bývalé ČSSR. Jeho přednáška se uskuteční ve středu 23. listopadu od 16 hodin v Mediální studovně Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové.

    Přednáška se zabývá činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu. Působení Národního shromáždění představí jednak v liberalizačním období 60. let, jednak v měsících Pražského jara 1968. Odhalí příčiny i podoby dynamických změn uvnitř zákonodárného sboru v počátcích polednového období, seznámí s činností Národního shromáždění v klíčových měsících realizace československé reformy na jaře a v létě roku 1968 a připomene atmosféru odvahy a vzdoru během srpnové okupace i podvolení se krokům pozvolné normalizace v podzimních měsících roku 1968. Téma vychází z publikované monografie téhož autora a i když se nedočkalo dosud soustavné pozornosti historiků, jsme přesvědčeni o tom, že Vás zaujme.


  • Více z Čím žijeme

0001

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 21.11.2016 23:10