27.08.2013

  Zahraniční studenti se budou na hradecké „fildě“ učit češtinu

  Univerzita Hradec Králové trumfuje. Stala se jedinou v regionu, která nabízí výuku českého jazyka pro cizince.

  Centrum jazykové přípravy, které je součástí Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK), získalo grant z projektu Erasmus Intensive Language Course (EILC – Erasmus intenzivní jazykový kurz) na organizaci výuky češtiny pro zahraniční studenty přijíždějící studovat do Česka z ostatních evropských zemí. Kromě Hradce Králové se kurzy letos konají už jen v Praze a v Brně.

  Od 2. září 2013 zasedne patnáct cizinců, mezi nimiž jsou také Španělé, Portugalci, Kypřané, Řekové, Francouzka nebo Finka, na dva týdny do posluchárny v budově hradecké filozofické fakulty na náměstí Svobody. Kromě šedesáti vyučovacích hodin naší řeči se těší i na bohatý kulturní a sportovní program, který jim přiblíží charakter „země v srdci Evropy“.

  Připraven je pro ně například výlet do Archeoparku pravěku ve Všestarech, jenž vzkvétá díky členům Katedry archeologie FF UHK. Ošizeni nebudou ani o krásy Hradce Králové i hlavního města a kulturní památky v Třebechovicích pod Orebem nebo Opočně. S národní povahou se cizinci seznámí díky promítání skvostů české kinematografie a typické prázdninové vyžití Čechů představí návštěva sportovních atrakcí na Stříbrném rybníce v Hradci Králové završené opékáním buřtů.

  Rádi bychom Vám také nabídli možnost zprostředkování rozhovoru se zahraničními studenty, účastníky EILC kurzu.

  Více informací vám rády poskytnou:

  PhDr. Štěpánka Rubešová                                                                        
  vedoucí Centra jazykové přípravy FF UHK                                                         
  tel.: 493 331 272                                                                                            
  stepanka.rubesova@uhk.cz

  Mgr. Martina Eliášová
  fererát vědy a zahraničních styků FF UHK
  tel.: 493 331 212
  martina.eliasova@uhk.cz


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:57