Pravidla pro doručování dokumentů na UHK

Způsoby přijímání dokumentů
 
1. Osobní a poštovní listovní podání
doručení poštou a doručovacími službami
osobním podáním na adrese podatelny:
 
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: PO – PÁ 10.00 – 13.00 hod
 
Na této adrese jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu je odesilatel vyzván k odstranění nedostatků. Pokud tak neučiní, dokument nebude zpracováván.
 
2. Elektronické podání
prostřednictví datové schránky UHK: ID k3xj9dz
elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny: epodatelna@uhk.cz
osobním doručením technického nosiče dat na doručovací adrese podatelny v úředních hodinách
Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD a USB flash disku. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.
 
Akceptované formáty pro elektronické podání:
PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší
Xml (Extensible Markup Language Document) – kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
Fo/zfo (602XML Filler dokument)
Html/htm (Hypertext Markup Language document)
Odt (Open Document Text)
Ods (Open Document Spreadsheet)
Odp (Open Document Presentation)
Txt (prostý text)
Rtf (Rich Text Format)
Doc/docx (MS Word Document)
Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)
Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948
Tif/tiff (Tagged Image File Format)
Gif (Graphics Interchange Format)
Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
Wav (Waveform Audio Format)
Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
CSV (Comma-separated values)
 
Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny je 10 MB.
Maximální povolená velikost datové zprávy je 20 MB.
 
V případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného datového formátu u přijaté datové zprávy nemůže být tato zpráva přijata a zpracovávána. Jestliže se nepodaří ve spolupráci s odesilatelem vadu odstranit, nebo nelze určit kontaktní údaje odesilatele, datová zpráva se nezpracovává a je považována za nedoručenou.
 
V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (je nečitelný) a u něhož nelze určit kontaktní údaje odesilatele, není dokument zpracováván a je považován za nedoručený.
 

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 1.11.2017 10:3