Generální partner

Generálním partnerem Univerzity Hradec Králové je od 1. ledna 2008 Česká spořitelna. Náplní partnerství jespolupráce v oblasti správy finančních prostředků, hmotná podpora výzkumné činnosti pracovníků univerzity a součinnost odborníků České spořitelny a akademických pracovníků univerzity při výuce a vedení vysokoškolských kvalifikačních prací.

Univerzita a její generální partner společně pravidelně oceňují vědecky nejvýkonnější pracovníky Univerzity Hradec Králové, kteří získávají finanční odměnu z prostředků poskytnutých Českou spořitelnou. V současnosti připravuje Česká spořitelna pro studenty Univerzity Hradec Králové nabídku stáží a odborných seminářů, které se průběžně uskutečňují. Studenti také budou mít možnost jeden den aktivně pomáhat některému z charitativních projektů, který Česká spořitelna podporuje. 

V prostorách Univerzity Hradec Králové se nachází unikátní experimentální pobočka České spořitelny, která vznikla v září 2011. Pobočka svým vzhledem a zaměřením vybočuje nejen z řady ostatních poboček České spořitelny, ale výrazně se liší i od všech standardních bankovních poboček na českém trhu. Na její vizuální podobě se podíleli přímo samotní studenti Univerzity Hradec Králové. Banka oslovila mladé architekty, aby přišli s návrhy designu pobočky, z nichž pak studenti univerzity vybrali projekt architektonického studia a1 architects, který Česká spořitelna realizovala.

Česká spořitelna nyní chystá také úpravu prostoru respiria sousedícího přímo s pobočkou tak, aby se z něj stalo příjemné místo pro studium i odpočinek. Prostor  bude ladit s moderním vzhledem pobočky a podle počasí budou moci studenti využívat i terasu s relaxačním posezením. V prostoru respiraria se budou studenti také moci dozvědět zajímavosti o projektech České spořitelny a Nadace ČS zaměřených na společenskou zodpovědnost.

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 4.10.2018 14:56