Podporují nás

Elektrárny Opatovice a.s. (EOP) jsou dlouholetým partnerem Univerzity Hradec Králové.

V rámci svého programu firemního dárcovství věnuje EOP univerzitě finanční prostředky na nákup elektronických knihovních databází, které mj. významně napomáhají v odborné činnosti akademických pracovníků, a dále na stipendia a odměny úspěšných studentů a absolventů.


Technologické centrum Hradec Králové podporuje začínající podnikatele a inovační podnikání v regionu.

Technologické centrum Hradec Králové dlouhodobě úspěšně spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a společně tak podporují studenty prostřednictvím vzdělávacích akcí (Student Business Forum, MIC MINUTES), tuzemských i zahraničních stáží.  Podobně napomáhá aktivním a podnikavým studentům při startu v podnikání.  Více informací naleznete na www.tchk.cz.

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 3.6.2016 9:25