Ústav sociální práce

 •     JUDr. Iveta Cibriková, ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové
 •     Mgr. Jana Fiedlerová, referentka Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a odborná garantka krajského individuálního projektu v sociální oblasti
 •     Mgr. Jana Fišerová, ředitelka vzdělávací agentury v oblasti sociální práce
 •     Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové, Úřad práce České republiky
 •     Ing. David Kafka, exnáměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku
 •     Jiří Křepelka, ředitel, Futurum vzdělávací institut, Praha
 •     plk. JUDr. Jiří Kubík, vládní rada na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, Praha
 •     Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví
 •     doc. PhDr. Taťjana Pergler, Ph.D., oficiální zástupkyně Dragomanovy ukrajinské národní univerzity (Kyjev) v Praze
 •     PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové
 •     Ing. Ivo Ulrych, jednatel/ECO, A-Scan s.r.o., Hradec Králové
 •     dr. Josef Vanický, ředitel, Orfeus o.p.s., Praha
 •     JUDr. Ing. Petr Wisiński, podnikatel, Přerov
 •     Ing. Pavel Bradík, exhejtman Královéhradeckého kraje

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 5.2.2015 13:7