Studentský klub Salaš

Již více než deset let poskytuje studentský klub Salaš prostor zajímavému a pestrému prožívání volného času a setkávání hradeckých vysokoškolských studentů.

Spektrum činností je rozmanité – od sportovních aktivit přes společné výlety během akademického roku či o prázdninách po setkávání ve společenství mladých lidí či společenství modlitby. K dispozici je útulná čajovna a klubovna v Novém Adalbertinu.

Páteří salašnického týdne je středeční večer, který začíná pravidelně o půl osmé slavením mše v tradičním akademickém kostele Panny Marie na Velkém náměstí, pokračuje různým programem a aktivitami, například přednáškami či besedami se zajímavými hosty, koncertem, divadelním představením či společným večerem s mexickou či podkrkonošskou kuchyní. Mezi naše tradiční hosty patří například Tomáš Halík či Václav Malý.

Od roku 2010 je studentský klub členem celostátního Vysokoškolského katolického hnutí a úzce spolupracuje s Akademickou duchovní službou při královéhradecké diecézi. I když jsou klub a jeho aktivity přednostně orientovány na studenty, kteří věří ve Vzkříšeného Krista ve společenství katolické církve, je ekumenicky otevřený nejen křesťanům jiných tradicí, ale i všem hledajícím či zájemcům o duchovní život a činnosti, které studentský klub organizuje.


Více informací o akcích studentského klubu Salaš najdete na facebookové stránce klubu.

V letním semestru pokračují akce KAK Salaš. Pravidelná mše svatá je od 19:30 a následně probíhá různorodý program. Jeho plán si můžete prohlédnout v přílohách.


 

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 8.3.2019 8:20