Vizuální styl

Univerzita Hradec Králové je jedinečným společenstvím s mimořádným lidským a duševním bohatstvím, a proto si zaslouží stejně jedinečné grafické vyjádření své identity. Prostředkem její profesionální prezentace, propagace a komunikace uvnitř i s veřejností je kvalitní a nezaměnitelný vizuální styl.

Značka univerzity a jejích fakult vzešla v roce 2009 z otevřené soutěže, která přinesla možnost prověřit kvalitu návrhů v konkurenci více než čtvrt tisíce přihlášených prací. Výběr vítěze byl svěřen porotě složené z odborných garantů, tedy profesionálních grafiků a představitelů akademických uměleckých pracovišť, a zástupců univerzity. Porota zcela jednoznačně zvolila jako vítěznou práci návrh Jiřího Tomana a Michala Kukačky.

Hlavními přednostmi díla obou autorů jsou původní myšlenka, estetické kvality a vysoká variabilita v aplikacích. Značka svěžím způsobem postihuje specifickou povahu vysokoškolského prostředí, není nemístně historizující, avšak současně vychází z reálií Hradce Králové. K jejímu výkladu se nabízejí různé přístupy vycházející ze zkušeností každého z nás s místopisem a akademickým světem. Současné ztvárnění značky hovoří jazykem blízkým studentům, což vytváří nejlepší předpoklady pro její přijetí širokým univerzitním společenstvím.

Grafická identita obohacuje Univerzitu Hradec Králové o novou hodnotu. Kromě cílů, jež jsou univerzitě v oblasti firemního designu společné s jinými institucemi, však díky svým kvalitám nabízí ještě jeden nad jiné cenný přínos, a tím je příležitost stát se živým a přirozeným pojítkem jejích pracovníků, studentů, přátel a partnerů.

Zaváděním  jednotného vizuálního stylu je pověřen tiskový odbor UHK. Poradenství v této oblasti poskytuje pracovník sekretariátu rektora odpovědný za vnitřní a vnější komunikaci, jímž je Vojtěch Tuček. Své dotazy a náměty můžete uplatnit pomocí adresy pr@uhk.cz.


písmový systém Comenia
Zajímá Vás, proč Univerzita Hradec Králové zvolila jako své hlavní písmo právě Comenii? Více informací se můžete dozvědět přímo od autorů  těchto písem v jejich brožuře (Projekt Comenia v přiložených souborech).


slavnostní atributy
Při akademických obřadech a obzvlášť oficiálních a slavnostních příležitostech využívá univerzita svých atributů, jimiž je soubor insignií a statutární znak univerzity.

Nejvýznamnější insignií univerzity je vždy žezlo rektora, jež vytvořil Mgr. Art. Jan Hásek. Základní symbolikou hlavice žezla rektora je lesklá zlatá koule, jako symbol dokonalosti a universa, na níž je latinský název naší univerzity. Koule je zasazená do lipového květu a na vrcholu stojí matně stříbrný prostorově stylizovaný hradecký lev. Žezlo univerzitě věnovalo město Hradec Králové.


statutární znak UHK
Statutární znak univerzity je odvozen ze symbolu města Hradce Králové, v němž univerzita sídlí. V opise znaku je latinský název univerzity. Znaku se užívá především na diplomech absolventa univerzity a na slavnostních listinách.


související informace
Rektorský výnos č.11/2010 - Zásady užívání jednotného vizuálního stylu UHK


​přiložené soubory
Grafický minimanuál logotypu a jednotného vizuálního stylu UHK
Zásady používání a ochrany statutárního znaku UHK
Projekt Comenia
Výběr z Grafického manuálu logotypu a jednotného vizuálního stylu UKH


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
15. 7. 2014 
Interní dokumenty
15. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 25.10.2016 15:20