Komorní orchestr

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové tvoří vybraní studenti Hudební katedry Pedagogické fakulty UHK, studenti konzervatoří, Akademie múzických umění, mladí absolventi těchto škol a rovněž i muzikanti, kteří se nevydali na profesionální dráhu, ale jejich umělecká úroveň odpovídá vysokým nárokům.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Jaromír Křováček, odborný asistent na Hudební katedře PdF UHK, který zde vyučuje  houslovou hru, improvizaci a orchestrální hru. Vystupuje jako sólista i jako komorní hráč, mnoho zkušeností čerpá ze své minulé praxe, kdy byl členem Komorní filharmonie Pardubice a Filharmonie Hradec Králové. Vychoval mnoho mladých hudebníků i při svém pedagogickém působení na ZUŠ Na Střezině, kde je již 18 let dirigentem smyčcového orchestru Primavera.

Od r. 2005 se orchestr pravidelně schází a zkouší na svá vystoupení. Vystupuje na abonentních koncertech komorní řady v novém sále Filharmonie Hradec Králové, v prostorách Dvorany Objektu společné výuky UHK i v koncertním sále Hudební katedry PdF UHK v historických prostorách Nového Adalbertina. Je zván i na koncerty do různých měst ČR i do zahraničí.

Orchestr vystupuje samostatně, nebo doprovází význačné profesionální sólisty (J. Stivín, B. Matoušek, H. Jouzová, P. Plášil). V repertoáru má skladby všech stylových období včetně soudobé hudby. Program často kombinuje s vystoupením známých herců, spolupracuje s tanečním divadlem a pěveckými sbory.
kontakt:
Mgr. Jaromír Křováček
t: +420 605 268 500

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 3.6.2016 9:38