Smíšený sbor

Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové pracuje při Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci vzdělávání pod vedením Mgr. Jiřího Skopala, Ph.D.

Jedná se o migrační sbor se zásadní obměnou členů každé dva roky. Repertoár sboru je velmi pestrý, aby splnil požadavky výuky potenciálních sbormistrů. Sbor vystupuje především v Hradci Králové a pravidelně na mezinárodních festivalech, jako je Festival amatérských sborů ve Svitavách, Arte Viva Jilemnice a Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu. U příležitosti koncertní cesty do Francie v říjnu 2001 nastudoval a provedl společně s univerzitním orchestrem Charpentierovu barokní mši, která sklidila velké úspěchy v univerzitním městě Angers.

V roce 2003 sbor navázal umělecké kontakty se sborem Katolické univerzity v Eichstättu, kde v říjnu koncertoval, v roce 2004 nastudoval, čtyřikrát koncertně provedl a později nahrál na CD Pavlicovu Missu brevis. V nedávných letech spolupracoval s Orchestrem Medicanti z Drážďan a třikrát společně uvedli Berlínskou mši A. Pärta. Vrcholem jeho činnosti byla spolupráce s  Filharmonií Hradec Králové, Pěveckým sborem Smetana a DS Jitro na provedení  Kytice B. Martinů 4. května 2006. Z tohoto koncertu byl pořízen záznam, jenž se stal základem hudebního nosiče. V prosinci uvedl Pavlicovu Missu brevis v Klášterním kostele v Broumově a velmi úspěšně Charpentierovu Missu de Minuit v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.

Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové je otevřen také pro zkušené zpěváky z ostatních hradeckých vysokých škol a pro absolventy hudebních oborů Univerzity Hradec Králové. V současnosti má okolo šedesáti členů.

kontakt:

Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
t: +420 495 063 121

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 3.6.2016 9:33