Setkání absolventů 2015

Stovky bývalých studentů i se svými rodinami a známými se přišly 12. září 2015 podívat na Univerzitu Hradec Králové (UHK), a to při příležitosti setkání absolventů a přátel. Za přítomnosti těchto návštěvníků univerzita ve svém areálu otevřela studentský park, poprvé vyvěsila své nové vlajky a vysadila památeční stromy. Setkání vyvrcholilo koncertním programem, v němž vystoupily skupiny jako Abraxas a Progres 2 a jejž v průběhu dne sledovalo kolem tisíce posluchačů.

Samotné setkání absolventů zrcadlilo pestré generační rozvrstvení nositelů diplomu z jednotlivých fakult. V dopoledních hodinách svou školu vyhledaly především nejstarší ročníky bývalých studentů. Mnozí z nich začínali ještě na Pedagogickém institutu založeném v roce 1959, který se v roce 1964 proměnil v Pedagogickou fakultu. Mezi přítomnými nechyběla ani věrná příznivkyně univerzity, její absolventka a někdejší učitelka Jana Hlavatá, která od doby absolutoria udržuje kontakty se svými spolužáky rozptýlenými v různých částech republiky. Paní Hlavatá již po pět desetiletí vede také kroniku svého ročníku a pečlivě zaznamenává veškerá jeho setkání. Před dvěma roky svěřila cenné zápisky univerzitě, která je digitalizovala a uložila do svého archivu. „Velmi se těším z toho, jakou má nyní moje fakulta i celá univerzita moderní podobu. Je to jiný svět, na který se svou kamarádkou hledíme přímo s úžasem. A velmi vám k němu blahopřejeme!“, uvedla na adresu univerzity při prohlídce, kterou vedla prorektorka univerzity Monika Žumárová. Právě komentované prohlídky vedené děkany i samotným rektorem byly spolu s fotokoutkem nejvyhledávanějšími atrakcemi programu.

 

Celou zprávu o Dni univerzity - Setkání absolventů 2015 i s foto galerií můžete najít na této stránce.

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 14.9.2015 12:14