Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Univerzita Hradec Králové široké spektrum kurzů:

přípravné kurzy

Tyto kurzy jsou určené uchazečům o studium k prohloubení jejich znalostí a přípravě k přijímacím pohovorům.
zobrazit nabídku přípravných kurzů

Další nabídku programů a kurzů naleznete na stránkách jednotlivých pracovišť:

programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

programy jsou realizovány v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
 • studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
  • studium v oblasti pedagogických věd
  • studium k rozšíření odborné kvalifikace
 • studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
  • studium pro výchovné poradce
  • studium k výkonu specializovaných činností
 •  studium k prohlubování odborné kvalifikace

programy shodné s akreditovanými studijními programy nebo jejich částí

V rámci celoživotního vzdělávání může účastník absolvovat ucelenou část akreditovaného studijního programu. Pokud se pak stane studentem podle VŠ zákona (§ 48 až 50), mohou mu být uznány kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

ostatní programy celoživotního vzdělávání

Jedná se o programy orientované na výkon povolání nebo zájmově (včetně University třetího věku), které jsou určeny nejen pro pedagogické pracovníky.
Konkrétní nabídku programů a kurzů naleznete na stránkách jednotlivých fakult.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 20.1.2015 14:38