Veřejné zakázky

INFORMACE PRO UCHAZEČE O VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ UNIVERZITOU Hradec Králové

 

Vážení uchazeči o veřejné zakázky.
 

Vypisované veřejné zakázky Univerzitou Hradec Králové, které je povinna uveřejňovat, jsou přístupné na jejím profilu zadavatele, tj. na https://zakazky.uhk.cz
 

Univerzita Hradec Králové má pro některé pravidelně se opakující dodávky a služby zavedeny v souladu s §§138 anásl. zákona č. 134/2016 Sb., ve znění novel tzv. dynamické nákupní systémy (dále jen DNS), obvykle na 3 roky.
 

Tento typ zakázek je v souladu se zákonem veden pouze v elektronické podobě, a tedy je administrován prostřednictvím elektronického nástroje (v případě UHK jde o E-ZAK).
 

V rámci těchto DNS (tj. po dobu 3 let od jejich zavedení) jsou/budou opakovaně vyhlašovány tzv. Výzvy k podání nabídky, kdy jsou k podání nabídky vždy zcela automaticky – elektronicky oslovováni (pouze) uchazeči, kteří jsou v tom kterém DNS zařazeni.

Pokud máte jako uchazeč zájem být do toho DNS zařazeni, je třeba se nejprve do nástroje E-ZAK zaregistrovat a posléze podat tzv. žádost o účast (bude vyžadován elektronický podpis).

Tato žádost o účast může být uchazečem podána kdykoliv během trvání DNS. Po jejím doručení proběhne její vyhodnocení a případné zařazení uchazeče do DNS.

 

Veškeré informace a dokumenty pro to, abyste podali žádost o účast (která je de facto souborem dokumentů a dokladů prokazující kvalifikaci uchazeče plnit pak jednotlivé zakázky; nejde tedy o konkrétní cenovou nabídku) jsou uvedeny na elektronickém nástroji UHK, tj. na adrese https://zakazky.uhk.cz, v sekci DNS.

 

Na UHK jsou již zavedeny


V případě potřeby přikládáme k dispozici telefonický kontakt na Oddělení veřejných zakázek univerzity (49 333 1566).

 

Nové dokumenty 2018:

Příloha č. 3 - Část 1 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro budovy B

 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 13.9.2018 14:55