Evropské projekty

Univerzita Hradec Králové má dlouhodobé zkušenosti s čerpáním finančních prostředků ze zdrojů EU.

V rámci programového období 2004 – 2006 byla UHK úspěšná především v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a následně v Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

V programovacím období 2007 – 2013 se UHK v souladu s dlouhodobým záměrem snažila maximálně využít všech nabízených možností k získání dotací pro účely dalšího rozvoje. Stěžejními byly Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně Individuálních národních projektů a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. UHK se dále zapojila i do dalších operačních programů – např. OP Lidské zdroje a zaměstnanost; OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika či Finančních mechanismů EHP/Norska.

Doufáme, že i další programovací období pro nás bude úspěšným.


Naposledy upraveno: Valášková Ivana, 6.8.2014 23:32