OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 - 2020

OtevřítČíslo projektuNázevLogo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/ 16_016/0002556Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_015/0002427Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
CZ.02.3.68/0.0/0.0 /16_036/0005322Podpora rozvíjení informatického myšlení
CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_038/0006939 Zkvalitňování vzdělávání budoucích učitelů na PdF UHK
CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_036/0005366Podpora rozvoje digitální gramotnosti
CZ.02.2.67/0.0/0.0/ 17_044/0008569Podpora rozvoje studijního prostředí UHK
CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_027/0008487Mezinárodní mobility pro výzkumné aktivity Univerzity Hradec Králové
CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 17_048/0007441PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění
CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_011/0000662 Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl
CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_032/Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444PharmaBrain
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054IT4Neuro(degeneration)
1