Rozvojové programy MŠMT

Součásti příspěvku a dotací poskytovaných veřejným vysokým školám ze státního rozpočtu jsou rozvojové programy ministerstva (v r. 2015 tvořily cca 6 % příspěvku): Institucionální rozvojové plány (do r. 2012 Decentralizované rozvojové programy) a Centralizované rozvojové programy.


Institucionální rozvojové plány

Jejich prostřednictvím se rozděluje velká většina prostředků v rámci ukazatele I příspěvku na vzdělávácí činnost veřejných vysokých škol (90 % pro r. 2016). Vysoká škola získává prostředky na základě předloženého tříletého plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru. Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů.


Centralizované rozvojové programy

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci několika tematických okruhů každoročně stanovených ministerstvem. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

 

 

Naposledy upraveno: Čudová Edita, 26.1.2016 13:13Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
7. 8. 2014 
Interní dokumenty
7. 8. 2014