Resortní projekty VaVaI

Projekty výzkumu, vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků ČR řešených na Univerzitě Hradec Králové pod různými poskytovateli.

Centrum základního výzkumu MŠMT

LC06002 Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku

LA  INGO  MŠMT

LA 270 Reprezentace mladých fyziků z ČR v mezinárodních komisích WEPC

7. rámcový program EU, 7E - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace MŠMT

7E09032 - VITAL MIND

WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR

WD-48-07-1 - Management pro řešení regionálních disparit

FT – TANDEM  MPO

FT-TA5/096 - Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky

Záchranný program pro zvláště chráněné druhy spolufinancovaný v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko – MŽP

Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice

  • Řešitelka: RNDr. Romana Prausová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UHK
  • Údaje o projektu nejsou v CEP IS VaVaI

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 11:59