Účelová podpora na spec. vys. výzkum a institucionální podpora koncepčního rozvoje univerzity

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků výzkum, prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

UHK vypisuje studentskou grantovou soutěž na využití prostředků specifického výzkumu každý rok.

O rozdělení celkové dotace pro UHK mezi fakulty rozhoduje prorektorka pro tvůrčí činnost na základě výkonu ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. O přidělení dotace jednotlivým řešitelům na fakultách rozhoduje děkan příslušné fakulty na základě výsledků studentské grantové soutěže příslušné fakulty.

Děkani fakult vyhlašují studentskou grantovou soutěž na své fakultě každý rok.

Informace fakult o studentské grantové soutěži naleznete na následujících odkazech:

Pedagogická fakulta

Fakulta informatiky a managementu

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Ústav sociální práce

 

 

Naposledy upraveno: Čudová Edita, 15.2.2017 8:50