Osobní bibliografická databáze (OBD)

​Osobní bibliografická databáze (OBD) je centrální systém pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů Univerzity Hradec Králové. Jedná se o webovou aplikaci OBD firmy DERS, s. r. o. K provozu aplikace postačuje mít k dispozici počítač připojený k Internetu  vybavený internetovým prohlížečem.

Vstup do systému: https://obd.uhk.cz
P
rezentace OBD pro uživatele ke stažení zde

Po přihlášení naleznete v systému odkaz na úplný manuál a aktuální informace.

Univerzitní správce OBD
Radek Vejvoda (
+420 493332579; radek.vejvoda@uhk.cz)
Ing. Martin Sedláček (+420 493332515; martin.sedlacek.1@uhk.cz)

Fakultní správci OBD
FF - Bc. Zuzana Řezníčková (
+420 493331214; zuzana.reznickova@uhk.cz)
FIM - Mgr. Zuzana Michelfeitová (+420 493332208; zuzana.michelfeitova@uhk.cz)
PDF - Ing. et. Bc. Šárka Vítová (+420 493331115; sarka.vitova@uhk.cz)
PŘF - Bc. Inesa Kotásková (+420 493332725; inesa.kotaskova@uhk.cz)

Správce databáze Granty a projekty
Libuše Rajmontová (+420 493332537, libuse.rajmontova@uhk.cz)

Správce číselníku zdrojů a vydavatelů
Mgr. Olga Halamová (+420 493331384, olga.halamova@uhk.cz)


Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 4.10.2018 14:59