25/2008

Studie

 • Miroslav Plaček: Vývoj hradu v Polné – současné možnosti poznání
 • Jaroslav Boubín: Mírový projekt Jiřího z Poděbrad
 • Petr Čornej: Jednání v Polné (Kapitolka z dějin tzv. druhé husitské války)
 • Bogusław Czechowicz: O miejsce w koronie: król Jerzy a Wrocław
 • Marek Zágora: Jiří z Poděbrad ve vizuálních pramenech pozdního středověku a počátku novověku
 • Zdeněk Beran: Čáslavský landfrýd1440 až 1453
 • Dariusz Dabrowski: Organizacja wywiadu polskiego na terenie Czechosłowacji w 1938 roku. Zarys problemu badawczego

Matriálové statě

 • Jakub Zouhar: Prameny a literatura k dějinám královéhradeckého biskupství v letech 1664–1782 (přehled problematiky)
 • Milena Lenderová et al.: Rok 1848 očima „české communistky a rebelantky“ Katinky Krákorové
 • Marta Kohárová: „Významné osmičky“ meziválečné RČS v pracích studentů historie na Univerzitě Hradec Králové v posledním desetiletí
 • Ondřej Felcman: Výzkum let 1968–1969 na hradecké univerzitě

Recenze, anotace

 • Valentin Lavrenťjevič Janin: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře
 • Ulinka Rublack: Magd, Metz’ oder Mörderin. Frauen vor frühneuzeitlichen Gerichten
 • Lutz Rentzow: Die Entstehungs – und Wirkungsgeschichte des Vernewerten Landesordnung für das Königreich Böhmen von 1627
 • Jan Pacholski: Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel. Theodor Fontane als Kriegsberichterstatter
 • Jaroslav Prokop: Nový Bydžov v proměnách staletí
 • Český koutek v Kladsku. Supplementum 5 Kladského sborníku 2008.
 • Redigoval Vladimír Wolf s redakční radou

Anotace

Kronika

Konference

Jubilea

Nekrology


Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 12:3