10/2009

Téma I – Oheň a archeologie

 • Michal LUTOVSKÝ: Oheň v pohřebních obřadech raně středověkých Slovanů

 • Miloš GREGOR: Oheň a hlina

 • Roberto DERIU: Od bucchera k šedému zboží: důležitost výpalu

 • Richard THÉR, Jan PROSTŘEDNÍK: Požáry sídlišť v mladší době bronzové: nehody či záměrná lidská aktivita?

 • Petr ŠÍDA: Mezolitická ohniště z Českého ráje a jižních Čech

 • Miroslaw KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA, Wladyslaw WEKER: Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějí

 • Miroslav DUDÍK: Svaté zoroastrijské ohně a jejich svatyně

 • Faustine SAPPA, Bertrand ROUSSEL: Techniky rozdělávání ohně od počátků do současnosti

 • Miroslav KRÁLÍK, Jiří SVOBODA: Oheň: ovládnutí nového živlu a první využití jeho energie

 • Richard THÉR, Eduard DROBERJAR: Technologie výroby vápna a její nejstarší přímé doklady na našem území

 • Jan TUREK: Oheň – alternativa v cestě na věčnost. Význam kremace v mladším eneolitu střední Evropy

Téma II – Prostorová analýza v archeologii

 • Jiří SVOBODA, Martin NOVÁK: Modelové lovecké areály: k metodám prostorové anlýzy

 • Martin KUNA, Alžběta DANIELISOVÁ: Geomorfologie a analýza reliéfu v archeologii

 • Petr ŠÍDA: Vyhodnocení paleolitické stanice na příkladu dvou výzkumů v Lubné a Řevnic

Varia

 • Tomáš MANGEL, Petr ONDROUŠEK, Jiří WALDHAUSER: Štít s rozetkami ze Sulejovic – militárium či předmět zvláštního významu?

 • Sandra SÁZELOVÁ: Paleolitický člověk a jeho šamanství

 • Roeland PAARDEKOOPER: Rozdělávání ohně: starobylá technologie a archeologie

 • Jiří KMOŠEK ml., Vojtěch KMOŠEK, Jakub KMOŠEK: Experimentální pálení dřevěného uhlí v jamách

Téma III – Public archaeology

 • Jaromír KOVÁRNÍK: Záměr archeologického muzea v přírodě v Těšeticích-Kyjovicích u Znojma

 • Radomír TICHÝ, Václav DRNOVSKÝ, Hana DOHNÁLKOVÁ, Milan SLEZÁK: Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze

 • Petr KOSTRHUN: Anthropos – svět lovců a sběračů starší doby kamenné


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:58