12/2011

Téma I – Různé role kamene v archeologii

 • Petr KVĚTINA: Puakulaba a Julie

 • Vít PROUSEK, Radomír TICHÝ: Na rozměrech záleží

 • Václav DRNOVSKÝ: Příspěvek k problematice dílen a výrobního řetězce broušené industrie

 • Jan KNOTEK, Radomír TICHÝ: Vrtání broušených seker v neolitu. O úloze zkušenosti a dovednosti

 • Jaroslav ŘÍDKÝ, Erhan BICAKCI: Kamenné artefakty odjinud

 • Radomír TICHÝ: Neolitické chrámy na ostrově Malta. Kam zmizel kámen?

 • Petr ŠÍDA, Jan PROSTŘEDNÍK,  Britta RAMMINGER: Jistebsko- deset let výzkumu neolitických těžebních areálů v Jizerských horách

 • Martina PAJEROVÁ: Nálezy broušené industrie ve vyšších nadmořských výškách a problém jejich interpretace

 • Ivan PAVLŮ: Ergonomické tvarování kamenných drtidel

 • Josef HLOŽEK, Petr MENŠÍK: Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep

 • Jan TUREK: Kamenné nátepní destičky jako mužské ozdoby

 • Jana HÁJKOVÁ: Kam plují bohuslänské lodě?

 • Alžběta DANIELISOVÁ, Tomáš MANGEL, Václav DRNOVSKÝ: Kamenné rotační mlýny a jejich význam v době laténské

 • Richard THÉR, David MARŠÁLEK: Experimentální pálení vápna na základě archeologických dokladů z doby římské

Téma II – Varia

 • Jan TUREK: Sặpậnța, veselý hřbitov

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:59