6/2005

Téma I - Antrolopologie prof. Malinovi

Články a eseje

 • Tomáš MOŘKOVSKÝ: Nosili slovanští bojovníci jezdecké ostruhy vyráběné na míru?

 • Jiří A. SVOBODA: Paleolitické umění

 • Eva DROZDOVÁ: Antropologická rekonstrukce podoby člověka podle lebky

 • Jiří KALA: Nevalné možnosti experimentu při rekonstrukci vzniku zranění způsobeného chladnou zbraní

 • Josef UNGER: Kdo jste byly děti z hrobů 14, 44 a 63 v Divákách?

 • Roman BORTEL: Paleolitická hudba: Nálezy a rekonstrukce hudebních nástrojů minulosti

 • Jan NOVÁČEK: Život a smrt jednoho bojovníka: Co může vypovědět kosterní nález

 • Tereza TRUBAČOVÁ: Kosterní pozůstatky z laténského pohřebiště u Křenovic

 • Petra CIMBŮRKOVÁ: Barokní člověk a jeho zbožnost

 • Ondřej ŠEDO: Morgiana, archeologie a zmnožení životů první z moravských koček

Téma II (Re)konstrukce a experiment v zahraničí

Zprávy

 • Jean PAPINESCHI: Parc de la Préhistoire v Tarascon sur Ariége

 • Miriam DE BOER: Projekt Delfy

 • Alan K. OUTRAM: Magisterské studium experimentální archeologie na exeterské univerzitě

 • Towse HARRISON: "Zkušenost, která mě změnila"

 • Kathy FOX a Heidi HOLLIS: Virtuální doba ledová

 • Jørgen BAY: Představení dánských historických workshopů

Články a eseje

 • Gunter SCHÖBEL: Odpovědnost v interpretaci prehistorického života metodou modelů v životní velikosti

 • Jeroen P. FLAMMAN: Zkoumání dvou vyhořelých domů

 • DISKUSE - Jak publikovat v experimentální archeologii?

 • James R. MATHIEU: Pro dobro čtenáře: jak publikovat výsledky experimentální archeologie

 • Alan K. OUTRAM: Publikování archeologických experimentů: stručný průvodce pro nezasvěcené

 • Martin SCHMIDT: Poznámky k publikování archeologických experimentů

 • Peter KELTEBORN: Zásady archeologického experimentálního výzkumu

Dokončení z minulého čísla 

 • Hynek ŠVÁCHA: Ilustrace v archeologii II

 • O ČEM SE MLUVÍ - První potvrzené žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou na našem území

 • rozhovor s Miroslavem Šmídem o výsledcích záchranného výzkum v Kralicích na Hané: Náměstí Republiky, rok poté…

 • další rozhovor s Jaroslavem Podliskou o pokračování ojedinělého archeologického výzkumu v centru Prahy

Diskuze 

 • Radomír TICHÝ: Čtyři časopisy na téma archeologie a veřejnost v roce 2005

 • Radomír TICHÝ: Vysokoškolská archeologie v pojetí Evžena Neustupného

Knihy - vyšlo před lety

 • František Běhounek: Tábor v lese

Knihy - archeologické knižní novinky 

 • Archeologická produkce nakladatelství Libri

Knihy - recenze

 • Nad prvním číslem časopisu Archeologie

 • Dai Morgan Evans: Rebuilding the Past. A Roman Villa

Projekty 

 • Pavel TITZ: Může být terénní škola archeologie pro systematický výzkum standardem nebo jen zajímavým experimentem?

Výstavy 

 • Jiří WALDHAUSER: Výstava Archeologie ráje (Českého): animace snímků archeologických lokalit

Anketa 

 • Jak vnímáte nearcheologickou veřejnost? Překáží nebo k ní cítíte dluh?

Rozhovory

 • Rekonstrukce všedního života barbarů otevírá úžasné možnosti protohistorického výzkumu Půlstoletí archeologického výzkumu v Bylanech

 • Konference Archeologie a veřejnost II: Archeologické lokality - chránit, nebo oživit?


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:49