8/2007

Téma I - Archeologie agresivity

Články a eseje

 • Kateřina KONÁŠOVÁ: Zranění a nemoci paleolitického člověka

 • Daniel STOLZ: Válčení u prvních zemědělců

 • Markéta KONČELOVÁ: Herxheim - odpověď na otázku krizového vývoje na konci kultury s lineární keramikou?

 • Jan TUREK: Počátky válečnictví v eneolitu

 • Luboš JIRÁŇ: Velké stěhování národů doby bronzové?

 • Milan SALAŠ: Lidské oběti jako projev agresivity v době bronzové

 • Ondrej ŠEDO: Lze bránit refugium? Naděje a strach lidí vyzbrojených kamením

 • Martin GOLEC: Cesta do podsvětí: Býčí skála

 • Jiří WALDHAUSER, Tomáš MANGEL, Petr ONDROUŠEK: Agresivita Keltů v Čechách: zprvu jako motor reprodukce a poté zániku jejich civilizace

 • Eduard DROBERJAR: Boje v barbariku a římské tábory na Moravě

 • Rostislav NEKUDA: Chladné a palné zbraně ze Mstěnic jako doklad agresivity středověku

 • Bohumír DRAGOUN, Václav MATOUŠEK, Jan TUČEK: Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově

Téma II - Klasikové experimentální archeologie

Články a eseje

 • John M. COLES: Dřevo, práce se dřevem a dřevěné domy v pravěku

 • Peter J. REYNOLDS: Vědecký základ rekonstrukcí pravěkých a proto-historických domů

Rozhovory

 • Roeland PAARDEKOOPER hovořil s Hans-Ole HANSENEM nejen o dánském centru v Lejre: Vnímání minulosti

 • Radomír TICHÝ a Hana DOHNÁLKOVÁ se synem Léonce DEMAREZE o belgickém Archeoparku Aubechies a jeho zakladateli: Když se Léonce Demarez rozhodl vybudovat Archeopark Aubechies, měli ho za snílka...

Rekonstrukce

 • Milan JANČO: "Archeoskanzen" historického města: archeologické nálezy prezentované na místě

 • Milan SLEZÁK: K nálezům nákolních osad a jejich odezvě v českých ilustracích v 1. polovině 20. století


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:56