Vědecká rada

Vědecká rada veřejné vysoké školy je tvořena významnými představiteli oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy. Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor. Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor.

Vědecká rada veřejné vysoké školy projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy, schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady fakulty, vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.


 

Jméno

Pracoviště

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.

Univerzita Hradec Králové


doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
 

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. 

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Dr.h.c. 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. Mgr. Vladimír Richter 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

doc. Mgr. art Dušan Zahoranský 

Akademie výtvarných umění v Praze
Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
6. 8. 2014 
Interní dokumenty
6. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Čudová Edita, 26.11.2018 13:41