21.05.2015

  Polsko-česká vědecká společnost uspořádá na půdě hradecké filozofické fakulty mezinárodní sympozium

  K rozvoji přeshraniční spolupráce českých a polských univerzit, akademií, dalších odborných institucí i místních samospráv přispěje setkání zástupců Polsko-české vědecké společnosti (Polsko-Czeskie Towaryzstwo Naukowe), které se uskuteční od 21. do 23. května 2015 na Univerzitě Hradec Králové. Akci, z níž vzejde nové vedení uskupení, pořádá Polsko-česká vědecká společnost ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové a pražským Historickým ústavem Akademie věd ČR.

  Hlavním bodem programu je páteční vědecké interdisciplinární sympozium Česká polonica a Glacensia, při němž bude mimo jiné představena kolektivní monografie Česká polonistická studia: tradice a současnost nebo kolektivní dílo Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, sv. I–III.

  Předělem programu bude krátká přednáška Ondřeje Tikovského, historika a kancléře Univerzity Hradec Králové, o minulosti města, kterou prakticky naplní při prohlídce Hradce Králové a jeho významných pamětihodností.

  Odpolední část setkání bude věnována odborným referátům a prezentacím. Blažena Gracová z Ostravské univerzity a Danuta Konieczka-Śliwińska z univerzity v Poznani prosloví příspěvek na téma Obraz sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Eva Semotanová z Historického ústavu Akademie věd ČR, které mimo jiné vyučuje i na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, představí nejprve výsledky a výzvy studia historie Kladska a poté ve spolupráci s polským kolegou Ryszardem Gładkiewiczem odprezentuje také dva knižní tituly týkající se tohoto významného regionu. Svou prezentací kolektivní syntézy Kladsko. Dějiny regionu doplní obsah mezinárodního sympozia také Ondřej Felcman z Historického ústavu hradecké „fildy“, a to opět společně s Ryszardem Gładkiewiczem.

  Ve čtvrtek 21. května 2015 se bude konat poslední zasedání odstupujícího výboru Polsko-české vědecké společnosti. Po sobotním zasedání odborných sekcí a skončení valné hromady společnosti bude zvolen její nový výbor.


  Polsko-česká vědecká společnost (Polsko-Czeskie Towaryzstwo Naukowe) je registrovaná v Polské republice, sídlo má ve Vratislavi. Společnost byla zaregistrována v dubnu roku 2007, jejím cílem je trvale podporovat spolupráci vědců z obou států poté, kdy Polská republika zrušila jednostranně společnou mezistátní komisi pro humanitní vědy.

  Společnost má nyní přibližně tři sta členů z obou zemí, převažují společenskovědní odborníci. Mezi zakládající členy patří několik historiků z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Společnost má pět odborných komisí (historickou, filologickou, společenskovědní, přírodovědnou, aplikovaných věd). Předsedou společnosti je bývalý polský velvyslanec v Praze Jacek Baluch. Společnost pořádá každoročně odbornou konferenci a valnou hromadu, je spoluvydavatelem knih a podporuje vědecké výzkumy. Setkání jsou pořádána střídavě po obou stranách hranice. 


  Pro více informací kontaktujte:
  Doc. Ondřej Felcman
  Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
  e: ondrej.felcman@uhk.cz
  t: 777 097 532

  Dr. Ryszard Gładkiewicz
  Vratislavská univerzita, místopředseda společnosti P-CzTN
  kontakt přes doc. O. Felcmana


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 18.5.2015 9:22