20.05.2015

  Člověku coby oběti se bude věnovat mezinárodní historické sympozium

  Cyklus odborných setkání k výročí sedmdesáti let od ukončení druhé světové války v českých zemích, které pořádal v posledních dvou měsících Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, završí mezinárodní sympozium na téma Člověk jako oběť.

  Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Kartuziánským nakladatelstvím v Brně a Masarykovou společností v Hradci Králové za podpory Společnosti W. Brandta a B. Kreiského srdečně zve všechny zájemce o historii, kolegy a přátele na Mezinárodní sympozium Člověk jako oběť - Přesuny obyvatelstva ve střední Evropě po ukončení II. světové války.

  Akce se koná 20. května 2015 od 16 hodin v přednáškovém sále Muzeu východních Čechy v Hradci Králové, se kterým fakulta úzce spolupracuje.

  „Sympozium si neklade za cíl zaujmout zásadní postoj k česko-německé otázce v poválečných dějinách, ale spíše upozornit na některé fenomény historického vývoje, jejichž reflexe se jeví jako nezbytná. Hosté budou mimo jiné seznámeni s konkrétními příběhy československých Němců po roce 1945. Proces německého odsunu zaujímá v české historiografii pevné místo, méně se však již hovoří o Němcích, kteří z různých důvodů mohli v Československu zůstat, nebo naopak o jejich osudech po odsunu. Poukázání na takové případy a seznámení široké veřejnosti s osudy těchto lidí je jedním z klíčových důvodů konání sympozia,“ říká jeho organizátor Tomáš Hradecký z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

  Jako první vystoupí se příspěvkem Češi, Němci a rok 1945 – výzkum a otázky česko-německého fenoménu v dějinách právě Tomáš Hradecký. Na něho naváží Jiří Polák a Bohuslav Peterka ze Sdružení Ackermann Gemeinde svým pohledem na česko-německé soužití ve světle životních příběhů sudetských Němců v severovýchodních Čechách nazvaným příznačně Směli jsme zůstat…. Závěrečný příspěvek konference přednese Erik Franzen z výzkumného institutu Collegium Carolinum, který se věnoval tématu vlasti, domova a ciziny z pohledu sudetských Němců v Bavorsku.

  Po skončení sympozia bude následovat prodejní autogramiáda knihy Jiřího Poláka Směli jsme zůstat…. 

  Pro více informací kontaktujte:
  PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
  Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
  e: tomas.hradecky@uhk.cz
  t: 493 331 254 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 15.5.2015 10:2