24.05.2019

  Děkanem Filozofické fakulty UHK byl zvolen politolog dr. Jan Prouza

  Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zvolil 24. května 2019 v tajné volbě kandidáta na funkci děkana. Stal se jím současný proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

  Vedení fakulty převezme po současné děkance Mgr. et Mgr. Pavlíně Springerové, Ph.D., která funkci zastávala od r. 2012. Ta svůj mandát ukončí k 1. červenci 2019.
   
  Mgr. Jan Prouza, Ph.D. vystudoval navazující magisterský obor Politologie – Africká studia na FF UHK a doktorský program Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na region Ghany a západní Afriky vůbec. V letech 2013-2018 byl vedoucím na Katedře politologie, následně se stal proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy FF UHK.
   
  „Mým hlavním motivem, proč jsem se rozhodl kandidovat na děkana Filozofické fakulty, byl vztah k instituci. Prostředí na FF si nesmírně vážím a jde mi nejen o jeho udržení, ale i o jeho další rozkvět,“ přibližuje svou motivaci dr. Jan Prouza. Svůj program shrnul heslem: evoluce místo revoluce. Stejně jako jeho předchůdkyně, jejíž práci vyzdvihl, chce klást důraz na kvalitu. Především v ní spatřuje možnost konkurenceschopnosti hradecké filozofické fakulty vůči ostatním školám.

  Mezi jeho cíle patří mimo jiné podpora multioborového studia či internacionalizace pracovišť. V programu zmínil také plán zřídit nový post proděkana pro rozvoj. Jako svůj v blízké budoucnosti nejtíživější problém spatřuje stěhování fakulty z budovy na nám. Svobody a její následnou rekonstrukci.
   
   
  Veronika Střítecká
  děkanát FF UHK • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 24.5.2019 16:30