22.04.2015

  Děkani pedagogických fakult českých a slovenských vysokých škol se sešli v Hradci Králové

  Každý půlrok se koná pracovní setkání Asociace děkanů pedagogických fakult Česka a Slovenska. Od středy 22. dubna do čtvrtku 23. dubna 2015 je hostila Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

  Podobná setkání bývají veskrze pracovní a tematicky zaměřená a nejinak tomu bylo i v Hradci Králové. Bývá zvykem, že program zpestří významný host, kterým tentokrát byl profesor Stanislav Štech z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Svou přednášku nazval Učitelské vzdělávání – periodická krize, nebo historické ohrožení?

  Program setkání byl velmi intenzivní a pracovně zaměřený, jednalo se například o zavedení kariérního systému učitelů a zapojení pedagogických fakult, od kterých se očekává nominace zástupců do atestačních komisí a další související kroky.

  Dalším tématem, na který byl v programu kladen důraz, se týkal problematiky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které dozná jistých změn v souvislosti s novým školským zákonem a právě zaváděním kariérního systému.

  Na středeční odpoledne přijal pozvání náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, který promluvil o nových trendech a požadavcích ze strany resortu, a další spolupráci mezi ministerstvem a pedagogickými fakultami. Od 15.30 hodin potom proběhla tisková konference v prostorách zasedání asociace.

  Čtvrteční jednání bylo zaměřené na dvě aktuální témata – problematiku nově vypsaného operačního programu věda, výzkum a vzdělávání, z něhož bude možno čerpat evropské finance. Vrcholem jednání potom bylo vystoupení docenta Tomáše Janíka z Akreditační komise, který se zabýval rámcovou koncepcí přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol ve vztahu k akreditaci.


  Pro více informací kontaktujte:

  Mgr. Václav Víška, Ph.D.
  Statutární zástupce děkana a proděkan pro studijní záležitosti
  Pedagogická fakulta
  Univerzita Hradec Králové
  t: 777 484 221


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 27.4.2015 10:3