10.09.2015

  Den Univerzity Hradec Králové láká absolventy i veřejnost

  V sobotu 12. září 2015 pořádá Univerzita Hradec Králové (UHK) velké setkání pro všechny své absolventy a přátele. Celodenní akce nabídne akademický program, koncerty hudebních skupin pod širým nebem, prohlídky objektů školy i otevření nového studentského parku.

  Všem zájemcům se objekty UHK otevřou v 10 hodin dopoledne. Návštěvníci budou mít možnost absolvovat prohlídku univerzitního areálu Na Soutoku vedenou samotným rektorem či některým z děkanů, kteří budou po celý den zasvěcovat přítomné do současné podoby života univerzity. Prví část programu bude akademická a pozve k setkáním s legendárními profesory, ať již k besedám, k představení jejich nových knížek a objevů nebo k populárně laděným přednáškám.
   
  Jeden z vrcholů nabídky Dne univerzity nastane v 11.45 hodin, kdy bude uživatelům slavnostně předán nově zřízený park pro studenty v univerzitním areálu. Rektor Josef Hynek spolu s děkany při této příležitosti poprvé vyvěsí vlajky jednotlivých akademických součástí UHK a zasadí dva památné stromy, které mají být v následujících letech připomínkou setkání absolventů roku 2015. Nevšedně řešeným prostorem parku ozvláštněným o terénní vlny, paloučky, klidová zákoutí či prostor pro pétanque provede zájemce sám jeho architekt Miroslav Gebas a původce zahradního pojetí areálu Pavel Doležal.
   
  V okolí hlavních univerzitních budov vyroste festivalové městečko s atrakcemi pro děti návštěvníků a s bohatou nabídkou občerstvení. Na pódiu v jeho středu se pak budou od 12 do 22 hodin střídat kapely Kantoři, Memphis, Progres 2 a Abraxas. Po celou dobu konání Dne univerzity bude k dispozici fotokoutek k pořízení památeční fotografie s někdejšími spolužáky i učiteli, zeď vzkazů či možnost pomocí štětců a barvy zvěčnit své jméno s rokem absolutoria na přístupových chodnících v areálu. Univerzita se zájmem očekává, který absolvent zanechá památku na nejstarší rok své promoce. Speciálně Fakulta informatiky a managementu vyzývá své bývalé posluchače k tomu, aby si s sebou přinesli indexy z dob svých studií, do nichž jim obtiskne památeční razítko.
   
  Všichni návštěvníci akce, kteří se u vstupu do budov v kampusu registrují, získají možnost slevy na speciální studentské menu ve dvou tradičních a vyhledávaných hradeckých podnicích Pod Věží a Na Hradě. Po celý den potrvá prodej propagačních předmětů univerzity, výstavy fotografií ze současnosti i minulosti kateder, projekce originálních krátkých filmů studentů oborů grafická tvorba-multimédia a budou probíhat preludia studentů hudební katedry.   
   
  V roce 2013 zavítalo na první Den univerzity – setkání absolventů a přátel na 2 000 návštěvníků. Na letošní se těší jejich někdejší učitelé i jejich mladší následovníci. Fakulta informatiky a managementu přednáškami svých úspěšných absolventů potvrdí oprávněnost získání titulu Fakulta roku 2015, Filozofická fakulta oslaví 10 let své existence, Přírodovědecká fakulta s pýchou ukáže právě probíhající stavbu své nové budovy, do níž se v roce 2017 nastěhuje, a Ústav sociální práce věrný svému poslání povede se svými absolventy debatu o životě v jejich odborné komunitě. Nejvíce absolventů z celkového počtu přesahujícího 30 000 má však Pedagogická fakulta připravující od roku 1959 učitele. Za všechny ostatní jim vzkazuje děkan Pedagogické fakulty Pavel Vacek: „Jako představitel nejstarší součásti Univerzity Hradec Králové pociťuji násobnou „zvací“ a „vítací“ zodpovědnost. Rád bych přivítal především vás, studentky a studenty z šedesátých let. Tedy ty z vás, kteří pamatují vznik naší pedagogické fakulty. Právě v  loňském roce jsme slavili 50. výročí od jejího „povýšení“ z pedagogického institutu na fakultu. Těšíme se rovněž na studenty z let sedmdesátých, kteří jsou věkově mými vrstevníky. A samozřejmě zvláštní respekt budí i generace let osmdesátých, které na konci této dekády aktivně zasáhly do celospolečenského vývoje a přispěly k nastartování nové etapy vývoje naší fakulty. Absolventky a absolventi z let devadesátých a prvního desetiletí 21. století jsou pak profesní skupinou mladší a střední dospělosti a zřejmě v současnosti nejvýznamněji ovlivňují dění v českém školství. I vy jste upřímně zváni.“
   
  Den univerzity – setkání absolventů a přátel Univerzity Hradec Králové se koná v sobotu 12. září 2015 od 10 do 22 hodin v areálu Na Soutoku (Hradecká ulice) v Hradci Králové. Zpřístupněny budou rovněž výtvarné ateliéry v Regiocentru Nový Pivovar, Hudební katedra v Novém Adalbertinu a budova děkanátu Pedagogické fakulty na náměstí Svobody. Podrobný program je k dispozici na stránce dostupné pomocí tohoto odkazu.
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí
   


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 10.9.2015 15:55