07.01.2015

  Den otevřených dveří Univerzity Hradec Králové

  Univerzita Hradec Králové (UHK) pořádá ve dnech 9. a 10. ledna 2015 pro studenty a širokou veřejnost Den otevřených dveří.

  Akce proběhne po oba dva dny od 8.30 do 13.30 hodin v Objektu společné výuky v Hradecké ulici č. 1227 v Hradci Králové. Pro studenty a návštěvníky je kromě informací týkajících se studia a života na univerzitě připraven program přednášek, workshopů a dalších doprovodných akcí.
   
  Návštěvníky zapálené pro informační technologie jistě zaujmou workshopy Katedry informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu s názvy: Cesta hráče rulety, Naprogramuj si svůj Facebook či Zkrocení grafické karty. Pro odvážné jsou pak připraveny přijímací zkoušky z matematiky nanečisto.
   
  Zástupci Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty UHK budou v pátek provádět populárně vědecké pokusy s ohněm, v sobotu experimenty se světlem a po oba dva dny potom mohou návštěvníci zhlédnout pokusy s velmi vysokým napětím. Zájemci o experimentální biologii se budou moci blíže seznámit s výzkumem nádorů ledvin a vývodných močových cest. Katedra informatiky promítne videa z programu Věda na dosah ruky, ve kterých ukáže sestavování robotických stavebnic, simulaci fyzikálních veličin na počítači či záběry pořízené z quadkoptéry.
   
  Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UHK při prezentaci svých studijních oborů prozradí, jak se lze připravit na přijímací zkoušky, na co se těšit při studiu, jaké zajímavé zahraniční studijní cesty či stáže svým studentům nabízíme i jak budeme podporovat jejich vědeckou práci“, přiblížila náplň programu za Filozofickou fakultu Lenka Kašparová, pracovnice pro styk s veřejností. Zájemci o studium archeologie si potom budou moci v interaktivním koutu vyzkoušet, jak v pravěku naši předkové vyráběli nástroje a keramiku či drtili obilí.
   
  Největším tahákem Pedagogické fakulty UHK bude letos souvislé pětileté magisterské studium v oboru Učitelství pro druhý stupeň ZŠ, které nabízí jako jediná fakulta v České republice.
   
  Studentům Univerzita Hradec Králové nabízí více než 100 bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů, stáže v zemích Evropské unie a mimo Evropu, ubytování ve vysokoškolských kolejích, podporu uchazečům se specifickými potřebami a přátelské studijní prostředí.
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 18.1.2016 11:58