12.04.2016

  Fakulta roku zvolila nového děkana

  Akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zvolil 12. dubna 2016 na své veřejném zasedání nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím prof. Josef Hynek, současný rektor Univerzity Hradec Králové (UHK).

  Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., byl po odstoupení druhého kandidáta studenta Bc. Tomáše Zemka jediným uchazečem o tuto funkci. Navrženému kandidátovi po krátké debatě odevzdalo v tajné volbě svůj hlas všech devět členů Akademického senátu Fakulty informatiky a managementu (FIM) a byl tedy zvolen jednohlasně hned v prvním kole. Profesor Hynek ve funkci děkana vystřídá docenta Václava Janečka, jehož mandát po uplynutí dvou funkčních období k 30. červnu 2016 končí.

  I když je FIM dle mínění budoucího děkana v dobré kondici, velký kus práce se podle něj otevírá v oblasti uplatnění absolventů: „Fakulta klade od samého počátku velký důraz na to, aby se zde již během výuky objevovali budoucí zaměstnavatelé našich studentů, a aby studenti měli možnost pracovat na konkrétních seminárních bakalářských a diplomových pracích, nebo zde máme např. radu pro spolupráci s praxí. Myslím, že v této oblasti je ještě spousta prostoru pro vylepšování, protože nám nejde o to, sehnat pro naše absolventy jakoukoliv práci, ale byli bychom rádi, aby měli práci pokud možno co nejlepší a dělali tak naší fakultě čest,“ přibližuje jeden ze svých budoucích cílů současný rektor UHK a budoucí děkan Fakulty informatiky a managementu prof. Hynek.

  Prof. Hynek bude jmenován do funkce děkana FIM rektorem Univerzity Hradec Králové 1. července 2016. • Více z Tiskove-zpravy

_DSC3837 _DSC3855 _DSC3879 _DSC3899 _DSC3915 _DSC3927 _DSC3858

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 13.4.2016 11:1