26.05.2015

  Fakulta zlepšuje podmínky pro studium i výzkum

  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) otevře v areálu Na Soutoku dvě nové laboratoře pro výuku počítačových sítí a operačních systémů.

  Nové laboratoře vznikly v průběhu března a dubna 2015 přestěhováním původních specializovaných učeben z již nevyhovujících prostor bývalé budovy fakulty. Přesun a technické úpravy učeben si vyžádaly náklady v celkové výši téměř 800 tis. korun.
   
  Laboratoře, jejichž vznik se datuje od roku 2007, vznikly realizací několika projektů a prostředků z různých zdrojů v celkové výši cca. 7 mil. Kč. Obsahují speciální vybavení pro specifické potřeby výuky, simulační a vědecké účely. Jsou oprávněny školit pokročilé kurzy jako např. Cisco Certified Network Professional (CCNP). „Hardwarové a softwarové vybavení nám umožňuje řešit pokročilejší projekty. Mezi klíčová témata patří bezpečnost komunikačních technologií, průmyslové sítě, cloud computingové služby na platformě Open Stack či výpočty v oblasti bioinformatiky“, upřesňuje Vladimír Soběslav, člen týmu Centra počítačových sítí a operačních systémů (CEPSOS), které sdružuje aktivní studenty a zapálené akademické pracovníky společného zájmu. Josef Horálek, člen téhož týmu, dodává: „Díky přesunu laboratoří se výrazně rozšiřují možnosti vyučujících na zkvalitnění výuky předmětů, které s touto problematikou souvisí. Také nabízí možnost četnějšího využití výpočetních a síťových prostředků pro vědecké účely kolegům akademikům i dalším partnerům, s nimiž úzce spolupracujeme na vědeckých a výzkumných projektech.“
   
  Slavnostní otevření se uskuteční v úterý 26. 5. 2015 od 14.00 hod. v učebně J7,2. poschodí budovy FIM UHK, Hradecká 1249/6, Hradec Králové.
   
  Fotografie ze stěhování: https://www.facebook.com/cepsosfimuhk
  Podrobnosti o výbavě: http://www.cepsos.cz/laborator/vybaveni.html
   
   
  Věra Palánová
  komunikace a propagace FIM
   
  Doplňující informace rádi poskytnou dr. Vladimíra Soběslava nebo dr. Josefa Horálka. • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 15.5.2015 9:43