03.03.2015

  Firmy se představí studentům, studenti firmám

  Veletrh pracovních příležitostí HIT kariéra je jednou ze součástí programu, který pro studenty připravila Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) na úterý 3. března 2015 ve svých prostorách v areálu Na Soutoku.

  Více než dvacet subjektů, členské společnosti Hradeckého IT klastru i další firmy, bude mít možnost oslovit studenty formou odborné přednášky, prezentačního stánku nebo informačního posteru. Studenti také mohou probrat se zástupci jednotlivých společností témata, jejichž zpracování si firmy zadaly dle svých požadavků ve formě praktických projektů nebo závěrečných prací. A možná zde najdou i svého budoucího zaměstnavatele či inspiraci k podnikání.

  V rámci veletrhu zazní desítka podnětných přednášek, například „Jak se prezentovat na sociálních sítích“, „Nepodceňujte analýzu a řízení projektu“, „Jak získat IT zkušenosti v zahraničí“, „Uplatnění na trhu práce a různá firemní kultura“, „Moderní IT systémy ve výrobní společnosti" a další.

  Co očekává od letošního ročníku HIT kariéry, nám za realizační tým sdělila předsedkyně Hradeckého IT klastru a proděkanka FIM UHK Petra Poulová: „Po úvodních nesmělých začátcích se HIT kariéra stala již tradiční akcí a je devízou naší fakulty, že svým studentům nabízí exkluzívní možnost navázání kontaktu s případnými budoucími zaměstnavateli, jakými jsou IBM, GMC Software Technology nebo Česká spořitelna.

  Ani letos nebude v programu dne chybět setkání zástupců fakulty a firem s názvem Modrá fakulta – váš partner, které přispěje diskuzí všech zúčastněných k hledání nových možností vzájemného partnerství. Letošní ročník však přináší i něco nového. „Novinkou je soutěžní prezentace TRIANGL: Praxe - Student – Podnikání, jejímž cílem je podpořit další formy spolupráce studentů, firem a univerzity. Studenti představí své práce zaměřené mimo jiné na mobilní aplikace, robotiku nebo software pro inteligentní řízení domácnost,“  dodává proděkanka Petra Poulová.

  Věra Palánová, komunikace a propagace FIM UHK, vera.palanova@uhk.cz


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 2.3.2015 11:18