30.01.2017

  Hradecká FIMka naživo

  Zájemci o studium na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) si mohou fakultu prohlédnout i mimo Dny otevřených dveří. První FIMka LIVE aneb Komentovaná procházka se studenty se konala 19. 1. 2017, další se uskuteční ve dnech 30. 1. a 15. 2. 2017 v době od 13.15 do 17 hodin v budově FIM v areálu Na Soutoku.

  Tradičně se fakulta v polovině ledna prezentovala na Dni otevřených dveří, který ve dvou dnech přilákal téměř 400 návštěvníků. A protože je řada těch, kterým tento termín nevyšel, pořádá fakulta díky iniciativě svých studentů již druhým rokem FIMku LIVE.

  Co to znamená? Skupina vysokoškoláků kromě informací o studiu nabízí prohlídku poslucháren, laboratoří i relaxačních prostor budovy. Hostitelský tým je sestaven ze studentů napříč obory a je připraven podělit se o své studijní zkušenosti a svýma očima uchazečům fakultu představit. Kromě toho informují i o dalších aktivitách, které fakulta svým studentům nabízí. Například nadstandardní možnosti výjezdu na zahraniční studijní i pracovní stáže, zapojení se do praktických projektů vznikajících ve spolupráci s podniky a institucemi či možnost účasti v některé ze studentských organizací. Je možné, že právě toto setkání pomůže váhajícím s výběrem správného studijního zaměření.

  „Celý program byl velice přátelský a podle mého uvážení jsme se dozvěděli úplně vše, co by měl nový student vědět. Teď už zbývá úspěšně odmaturovat a přihlásit se k novému studiu“, říká absolvent první letošní FIMky LIVE, student jičínské Masarykovy obchodní akademie.

  Aktivity studentů na propagaci fakulty hodnotí docent Tomáš Kozel, proděkan pro studijní záležitosti: „Iniciativa studentů nás příjemně překvapila. Je milé zjistit, že naši studenti jsou ochotni sami ve volném čase zprostředkovat své postřehy o studiu na FIMce potenciálním uchazečům. Informace od vrstevníků podané neformální cestou přímo v prostorách fakulty mohou být pro řadu zájemců o studium zajímavou a příjemnější alternativou k „oficiálním“ a formálním materiálům přijímacího řízení.“

  FIM UHK má v plánu přijmout v akademickém roce 2017/18 do bakalářských, magisterských a doktorských oborů, které jsou v rámci tří studijních programů zaměřeny hlavně na informatiku, management, ekonomii a cestovní ruch, celkem 680 prváků. Přihlášky je možno podávat do 28. února 2017.

   

  Věra Palánová

  komunikace a propagace FIM UHK

  vera.palanova@uhk.cz • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 27.2.2017 16:8