22.01.2016

  Hradecká filda při Dni workshopů otevírá sociologickou laboratoř i bránu do minulosti

  Procházku po stopách tajemných Etrusků, výlet do tajů historie i africké politiky, diagnózu společnosti v sociologické laboratoři, pečetění vzpomínek či analýzu trenýrek nad Hradem budou moci už v pátek 22. ledna 2016 absolvovat budoucí studenti Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK).

  Hradecká filda totiž pořádá každoroční Den workshopů FF UHK, který je určený především středoškolákům se zájmem o studium historických věd či společenskovědních oborů. Program bude v 9.30 hodin v budově na náměstí Svobody 331 zahájen představením fakulty i široké nabídky zahraničních studijních či pracovních výjezdů a možností volnočasového vyžití studentů.
  Jednotlivé zábavné workshopy, při kterých si budou moct návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet nejen roli vysokoškolského studenta, ale také praktické využití nabízených studijních oborů, budou doplněny prezentacemi kateder.

  „Naším cílem je v rámci akce ukázat filozofickou fakultu jako místo, kde to žije a kde řešíme nejen aktuální otázky, ale kde rozumíme i historickému a společenskému kontextu. Středoškoláci by si neměli nechat ujít příležitost zažít naše vyučující v roli průvodců po tajích vážných i méně vážných témat,“ zve zájemce děkanka FF UHK Pavlína Springerová.

  V loňském roce workshopy přilákaly téměř stovku účastníků, a to nejen z Královéhradecka a Pardubicka, ale například také z Brna či Českých Budějovic. Účast na akci je zdarma, je ovšem nutné se předem registrovat na e-mailové adrese akce.ff@uhk.cz. Kompletní program naleznete na webu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF).
  Všichni účastníci Dne workshopů FF UHK, kteří jsou registrováni v aplikaci FFree index uchazeče o studium na FF UHK a budou si v letošním roce podávat přihlášku k bakalářskému studiu na hradecké fildě, mohou navíc absolvováním interaktivních lekcí sbírat bonusové body k přijímacímu řízení. Více informací o projektu FFree index zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Novinky/FFree-index-Filozoficke-fakulty-UHK-pro-stredoskol.aspx.

  Filozofické fakulta Univerzity Hradec Králové nabízí studium archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie a sociologie, až na výjimky v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Mezi obory v České republice unikátně nabízené patří zejména politologie zaměřená na africký a latinskoamerický region nebo počítačová podpora v archivnictví.

  Pro více informací o Dni workshopů kontaktujte:
  Mgr. et Mgr. Lenka Kašparová
  Referát pro vnější vztahy a komunikaci
  e-mail: lenka.kasparova.1@uhk.cz
  tel.: 493 331 217 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 18.1.2016 11:53