30.01.2017

  Hradecké ekonomické dny přivítají ekonomy i manažery

  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) bude hostit ve dnech 31. ledna a 1. února 2016 ekonomické a manažerské odborníky z České republiky, Slovenska i Polska, kteří přijali pozvání k účasti na již patnáctém ročníku mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny.

  Cílem konference je i letos prezentace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu řízení regionů a oblasti agrobyznysu a vytvoření pravidelné platformy pro setkávání odborníků blízkých oborů.

  „Setkání účastníků napomáhá navazování osobních kontaktů důležitých pro předkládání společných výzkumných projektů. Program pak dává prostor pro prezentaci i publikování mladých pedagogů,“ říká docentka Petra Marešová, vedoucí katedry ekonomie a členka organizačního a programového výboru konference. „Z dopoledního programu úvodního dne určitě doporučuji vystoupení Ing. Radka Urbana, ředitele odboru restrukturalizace ČNB a jeho přednášku s názvem 'BAIL-IN' AS A GAME-CHANGER IN THE RECOVERY  AND RESOLUTION FRAMEWORK.  Se zájmem také očekávám příspěvek doc. Ing. Jaroslava Sixty, Ph.D., ředitele sekce makroekonomických statistik z Českého statistického úřadu SOUČASNÉ TRENDY V MAKROEKONOMICKÉ STATISTICE (CURRENT TRENDS IN THE MACROECONOMIC STATISTICS),“ prozradila na závěr své tipy docentka Marešová.

  Příkladem mezinárodní spolupráce je společný příspěvek autorů Ph.D. Agnieszky Tarnowske, Wroclaw University of Economics a Ing. Ivana Soukala, Ph.D., FIM UHK, který se zabývá problematikou vývoje ceny půdy v České republice a Polsku a na konferenci zazní pod názvem „CHANGES IN AGRICULTURAL LAND PRICES AFTER A PERIOD OF TRANSITIONAL PROTECTION IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC“. Kvůli velkému zájmu odborníků z Polska o hradecké setkání bude diskuze na jedné ze sedmi programových sekcí probíhat v polském jazyce.

  Konferenci, která se bude konat v prostorách budovy FIM UHK v areálu Na Soutoku, Hradecká 1249/6,  zahájí rektor UHK profesor Kamil Kuča v 10.30 hod. v posluchárně J1.

  Další informace na stránkách konference: http://fim.uhk.cz/hed/ • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 30.1.2017 9:30