12.09.2015

  Hradeckou univerzitu navštívily stovky absolventů

  Stovky bývalých studentů i se svými rodinami a známými se přišly 12. září 2015 podívat na Univerzitu Hradec Králové (UHK), a to při příležitosti setkání absolventů a přátel. Za přítomnosti těchto návštěvníků univerzita ve svém areálu otevřela studentský park, poprvé vyvěsila své nové vlajky a vysadila památeční stromy. Setkání vyvrcholilo koncertním programem, v němž vystoupily skupiny jako Abraxas a Progres 2 a jejž v průběhu dne sledovalo kolem tisíce posluchačů.

  Nový park studentům i městu

  Druhé setkání absolventů a přátel univerzity se neslo ve slavnostním duchu. Od prvního srazu konaného v roce 2013 totiž královéhradecký univerzitní areál Na Soutoku doznal podstatných proměn, které univerzita měla příležitost svým příznivcům představit. V pravé poledne byl za účasti rektora univerzity Josefa Hynka a představitelů všech akademických součástí otevřen studentský park, jenž vznikl investicí přibližně šesti milionů korun na místě pusté travnaté pláně, typické pro řadu veřejných prostor českých měst. Po vzoru západoevropských a amerických kampusů stavební stroje a sadaři proměňovali od září 2014 tyto nevyužívané a neúhledné plochy s vyšlapanými cestičkami v živý komunitní areál. Tvář mu vtiskl architekt Miroslav Gebas, který nalezl inspiraci v norské metropoli Oslo. Studenti i hradecká veřejnost tak nyní mohou využívat nevšedně pojatý park s pódiem určeným kupříkladu ke koncertům studentských kapel, dále s malým amfiteátrem, s prostorem pro výstavy uměleckých prací, zákoutími k odpočinku, debatě či pikniku.

   

  Univerzitu zdobí vlajky

  Součástí parku je monumentálně zdůrazněný vstup do univerzitního areálu, a to velkým nápisem se jménem Univerzity Hradec Králové a s pylony ve tvaru univerzitního loga záměrně vyrobenými z rezavého plechu, který barevně kontrastuje s okolní zelení. Na důstojnosti dodává prostoru vlajkoviště. Nové vlajky univerzity a jejích fakult jsou výsledkem spolupráce dvou specialistů. Jednak významného odborníka v oblasti vexilologie a dlouholetého pracovníka univerzity Petra Exnera, jenž je na slovo vzatým znalcem povolávaným podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke konzultacím návrhů znaků a vlajek obcí. Petr Exner sám je pak autorem mnohých z nich, kupříkladu vlajky a znaku Královéhradeckého kraje. Jeho práci ocenila mj. mezinárodní odborná obec udělením ceny Vexilon v Buenos Aires. Druhou osobností je autor logotypu a vizuálního stylu univerzity Jiří Toman z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, příslušník mladé generace grafiků a typografů, pro jehož práci je příznačný hluboký ideový podtext a intelektuální, až duchovní přístup.

   

  Osobnosti vsadily své stromy

  Srazu absolventů a otevření parku univerzita využila k vysazení dvou stromů, které mají upomínat nejen na slavnostní den, nýbrž především zanechat budoucím následovníkům stopu osobností, které jsou nyní s univerzitou spojeny. První ze stromů vysadil rektor UHK Josef Hynek, prorektorka Monika Žumárová a předseda správní rady univerzity a někdejší primátor Hradce Králové a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Druhý strom již patřil absolventům nejstarších fakult univerzity. Vsadili jej současný náměstek primátora Hradce Králové, listopadový vůdce studentského hnutí a držitel diplomu Pedagogické fakulty Jindřich Vedlich a za příslušníky mladé vědecké generace Filip Malý a Pavel Čech z Fakulty informatiky a managementu. Připomeňme, že v kampusu již roste lípa vsazená v první dekádě tisíciletí zástupcem Evropské unie Ramiro Cibrianem.

   

  Absolventi zpátky v lavicích

  Samotné setkání absolventů zrcadlilo pestré generační rozvrstvení nositelů diplomu z jednotlivých fakult. V dopoledních hodinách svou školu vyhledaly především nejstarší ročníky bývalých studentů. Mnozí z nich začínali ještě na Pedagogickém institutu založeném v roce 1959, který se v roce 1964 proměnil v Pedagogickou fakultu. Mezi přítomnými nechyběla ani věrná příznivkyně univerzity, její absolventka a někdejší učitelka Jana Hlavatá, která od doby absolutoria udržuje kontakty se svými spolužáky rozptýlenými v různých částech republiky. Paní Hlavatá již po pět desetiletí vede také kroniku svého ročníku a pečlivě zaznamenává veškerá jeho setkání. Před dvěma roky svěřila cenné zápisky univerzitě, která je digitalizovala a uložila do svého archivu. „Velmi se těším z toho, jakou má nyní moje fakulta i celá univerzita moderní podobu. Je to jiný svět, na který se svou kamarádkou hledíme přímo s úžasem. A velmi vám k němu blahopřejeme!“, uvedla na adresu univerzity při prohlídce, kterou vedla prorektorka univerzity Monika Žumárová. Právě komentované prohlídky vedené děkany i samotným rektorem byly spolu s fotokoutkem nejvyhledávanějšími atrakcemi programu.

   

  Koncerty pro veřejnost

  Večerní koncerty přilákaly do univerzitního areálu také širší veřejnost. Na pódiu festivalového městečka se s největším zájmem setkaly zejména skupiny Abraxas a Progres 2, kterým do nočních hodin tlaskali posluchači z řad univerzitních kantorů, absolventů i těch fanoušků, které dosud s Univerzitou Hradec Králové nevázalo žádné pouto. Naplnil se tak jeden ze smyslu pořadatelů otevřít školu všem bez rozdílu věku či profese a potvrdit, že je univerzita v Hradci Králové doma a je jeho nedílnou součástí. Nejbližší akcí s obdobným cílem bude celoevropská Noc vědců, k níž se univerzita připojuje svým zážitkovým programem v pátek 25. září 2015 od 18 hodin až do půlnoci.

                             

   

  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

  kancléř a tiskový mluvčí


  Fotografie: Ondřej Littera.

  Další snímky ze Dne univerzity - Setkání absolventů a přátel můžete nalézt na stránce Absolventů UHK, snímky z koncertních vystoupení v této zprávě.


 • Více z Tiskove-zpravy

Setkani-absolventu-Univerzity-Hradec-Kralove Otevreni-studentskeho-parku Novy-vstup-do-kampusu-Univerzity-Hradec-Kralove Absolventky-maluji-sva-jmena-na-chodnik-v-kampusu-Univerzity-Hradec-Kralove-2 _DSC9783 _DSC9792 _DSC9805 _DSC9808 _DSC9844 _DSC9918 _DSC9910 _DSC9940 _DSC9937_1 _DSC9794 _DSC9943 _DSC9846 _MG_6013 _MG_6034 _MG_6298 _MG_6510 _MG_6443

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 16.9.2015 17:35