21.10.2016

  Inaugurace rektora Univerzity Hradec Králové a jeho tří děkanů

  Aula Univerzity Hradec Králové se ve čtvrtek 13. října 2016 stala po osmi letech dějištěm slavnostní inaugurace rektora Univerzity Hradec Králové a jeho tří děkanů.

  Do svých funkcí byli uvedeni rektor Univerzity Hradec Králové prof. Kamil Kuča, který stojí v čele univerzity od 1. července. Ve svém inauguračním projevu poznamenal, že právě univerzity by měly společnosti předkládat vzdělané lídry a skrz studenty formovat lepší společnost. V čele univerzity vystřídal prof. Kamil Kuča prof. Josefa Hynka, který byl uveden slavnostní ceremonií do funkce děkana Fakulty informatiky a managementu. Děkankou Filozofické fakulty se opět stala Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, vstoupila do svého druhého čtyřletého funkčního období. Děkanem Pedagogické fakulty byl slavnostně potvrzen a své první funkční období zahájil doc. František Vaníček.
  Pozdravit a podpořit je při jejich slavnostní ceremonii přijeli nejen přední zástupci, přátelé a akademici univerzity, ale také mnoho významných osobností  z celé republiky - představitelé  nejen akademického, ale i duchovního, společenského a politického života.

  Inaugurovaní funkcionáři převzali do svých rukou insignie - symboly  svých úřadů, za doprovodu melodie Wolfganga Amadea Mozarta v interpretaci právě inaugurovaného děkana Pedagogické fakulty docenta Františka Vaníčka. O kulturní část programu se s úspěchem postaral Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové pod vedením Mgr. Jaromíra Křováčka. Sonáty Antonia Vivaldiho v podání našeho univerzitního hudebního tělesa sklidily zasloužený potlesk.

  Tento historický rituál je dokladem kontinuity a souručenství svobodné akademické obce, jejíž práva a nezávislost musíme stále častěji obhajovat. Rovněž tak byl slavnostní ceremoniál připomínkou tradičních hodnot, ke kterým se hlásíme, a naší vlastní zodpovědnosti za jejich udržení.


  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK


 • Více z Tiskove-zpravy

20161013-INAUGURACE-049 20161013-INAUGURACE-068 20161013-INAUGURACE-078-(1) 20161013-INAUGURACE-091 20161013-INAUGURACE-111 20161013-INAUGURACE-126

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 21.10.2016 12:28