04.04.2016

  Jména kandidátů na funkci děkana hradecké FIMky jsou známa

  Fakulta informatiky a managementu UHK (FIM UHK) bude volit pro období 2016-2020 nového děkana ze dvou kandidátů. Ve stanoveném termínu se přihlásili profesor Josef Hynek, stávající rektor Univerzity Hradec Králové, jehož volební období končí, a Bc. Tomáš Zemek, student prvního ročníku navazujícího oboru Informační management na téže univerzitě.

  Volba kandidáta na funkci děkana se uskuteční v průběhu slavnostního veřejného zasedání Akademické obce FIM UHK dne 12. dubna 2016 ve 13.15 hod. v posluchárně J1 v budově Fakulty informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, Hradec Králové 3.
   
  Vítěz vystřídá nynějšího děkana docenta Václava Janečka, který po uplynutí dvou volebních období již kandidovat nemůže. Jeho mandát po osmi letech končí k 30. červnu 2016.
   
  Požádali jsme kandidáty o stručné vyjádření toho, proč se rozhodli kandidovat a co považují ve svém programu za stěžejní:
   
  Prof. Josef Hynek:
   
  „Na fakultě informatiky a managementu jsem zaměstnán od jejího vzniku, v minulosti jsem zde pracoval v různých manažerských pozicích a v letech 2002-2008 jsem sloužil jako děkan této fakulty. Rád bych se podílel na dalším rozvoji a kvalitativním růstu modré fakulty, a proto nabízím své schopnosti a zkušenosti a ucházím se o důvěru senátorů.
   
  Základní linkou mého programu je důraz na kvalitu, posilování prestiže a ještě větší mezinárodní orientace fakulty včetně povinné výuky vybraných předmětů v cizím jazyce i pro české studenty.“

  Bc. Tomáš Zemek:

  „Kandidovat jsem se rozhodl, protože na UHK byl zvolen nový rektor, a to nejmladší rektor v ČR. Ukázalo se, že současný stav některých univerzit a nové aktuální problémy vyžadují nové lidi s novými přístupy.

  Jako stěžejní část volebního programu chci akcentovat dosud nepříliš slýchaný hlas studentů, kteří znají mnohé problémy školy tzv. zdola, ale zároveň bych chtěl zřídit něco jako poradní orgán složený ze všech profesorů a docentů.  Za velmi důležité považuji hledat nové formy participace na řízení fakulty jak studentů, tak zkušených akademických pracovníků.

  Všiml jsem si, že můj program a program prof. Hynka jsou v mnoha bodech podobné. Asi tak vnímáme stejně to, na co je potřeba se při řízení fakulty zaměřit. Pana profesora si velmi vážím, a pokud nebudu zvolen děkanem, což je velmi pravděpodobné, počítám s tím, že využiji zkušenosti z této volební kampaně ve svém dalším profesním životě.“

   
  Více informací:

  Ing. Karel Mls, Ph.D.
  předseda volební komise • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 6.4.2016 8:28