22.05.2019

  Květnový konferenční dvojboj na Univerzitě Hradec Králové

  Poslední květnový víkend se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové nese ve znamení konferencí zaměřených na vzdělávání a výuku přírodních věd.

  Od pátka 24. května do neděle 26. května 2019 proběhne největší setkání učitelů fyziky v České republice – Elixír do škol. Na 200 pedagogů se přijede vzdělávat a vzájemně se inspirovat, aby děti fyzika v jejich školách bavila. „Zájem o studium přírodních věd klesá, a tak je více než kdy jindy důležité mít nadšené a inovativní učitele fyziky a těchto věd obecně – jsou to právě oni, kdo zapalují v dětech plamínky nadšení a probouzejí v nich zájem o vědu, který přetrvává po celý život. Bez nich nebudeme mít ani učitele přírodních věd, s jejichž nedostatkem se naše společnost dlouhodobě potýká, ani špičkové vědce. Naše fakulta se přírodovědným vzděláním trvale zabývá, proto jsem rád, že se po roce konference znovu vrací na její půdu,“ uvádí Jan Kříž, děkan Přírodovědecké fakulty UHK, která se na konferenci organizačně podílí. Generálním partnerem je již tradičně Nadace České spořitelny. Záštitu nad akcí převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. Dalšími partnery jsou například Česká spořitelna, a. s., MFF Univerzity Karlovy, chomutovská společnost PULS, společnost Karlovarské minerální vody a Nadace Jablotron. Role průvodce konferencí se opět ujme Vladimír Kořen.
  Více v samostatné tiskové zprávě Elixíru do škol.

  Druhá konference, pro změnu zaměřená na matematiku, proběhne v aule Přírodovědecké fakulty UHK od pátku 24. května do soboty 25. května 2019. Ani jeden matematický talent nazmar, jak zní název konference pořádané Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s PřF UHK, se zaměřuje na práci s žáky nadanými na matematiku a další přírodní vědy. V nové budově Přírodovědecké fakulty se konference koná podruhé, celkově jde již o 9. ročník. „Účastníky jsou jednak učitelé, kteří musí k nadaným žákům volit správný přístup v rámci běžné výuky, ale například i vědečtí pracovníci, jako jsou předmětoví didaktici, nebo lektoři zájmových kroužků – tedy odborná veřejnost,“ popisuje Michal Musílek, předseda pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků v Hradci Králové a proděkan PřF UHK pro vzdělávání a vnitřní vztahy.

  Na programu konference jsou připraveny odborné přednášky, např. na téma matematických soutěží (jako Matematický klokan) a jejich úloze při vyhledávání matematických talentů nebo o spolupráci mezi školou a rodiči nadaných dětí.


  Kristýna Vávrová
  děkanát PřF UHK 

    • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 22.5.2019 14:24