31.03.2015

  Mezinárodní konference mladých historiků oslaví desáté narozeniny

  Práva žen žijících za tzv. První republiky rozhodovat o svém těle, propagační činnost první Československé republiky v meziválečném Japonsku, návrat pracovních sil do zemědělství v Pardubickém kraji, „tuzexová literatura“ nebo české spolky v Chicagu. I těmito tématy bude obohacen jubilejní desátý ročník mezinárodní konference České, slovenské a československé dějiny 20. století, již pořádají na přelomu března a dubna doktorandi Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (HÚ FF UHK).

  Jedná se o konferenci, která již desátým rokem poskytuje prostor doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům z Česka a ze Slovenska k tomu, aby diskutovali o výsledcích své odborné práce a aby navazovali kontakty. První slouží k posilování společné a vzájemně se prolínající československé perspektivy na úkor izolovaných českých či slovenských dějin dvacátého století, druhé vede k budoucímu zúročení odborných kontaktů v podobě přípravy společných projektů,“ uvádí Jan Mervart z HÚ FF UHK. A dodává, že se konference tradičně těší značné pozornosti českých i zahraničních badatelů. Je o ní pravidelně referováno ve vědeckých časopisech a „zabydlela“ se nejen v české a slovenské historické komunitě, ale své místo zaujímá i ve společenském životě Hradce Králové.

  Konferenci zahájí slovenský velvyslanec v Česku Peter Weiss. Na programu je šest desítek příspěvků rozdělených do sedmnácti tematických bloků. Účastníci se mohou těšit na zajímavé přednášky zaměřené na různorodá témata z naší historie i kritické komentáře a diskuse odborníků.

  Oproti minulým ročníkům se změnila struktura tematických bloků. Letos nejsou jednotlivé bloky rozděleny na politické, hospodářské, sociální, kulturní dějiny nebo historiografii, ale tvoří kompaktnější celky, ze kterých si posluchač může vybrat lépe, jaká tematika z dějin dvacátého století jej zajímá,“ upozorňuje hlavní organizátor konference Pavel Boštík, student doktorského programu České a československé dějiny na FF UHK.

  Konference se koná 31. března a 1. dubna 2015 v budově E Univerzity Hradec Králové (Víta Nejedlého 573, Hradec Králové) první den od 9.30 hodin, druhý den od 9 hodin. Akce bude částečně také v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, se kterým fakulta dlouhodobě spolupracuje. Organizátoři nelení a připravují se už i na další ročníky konference. „Neusnout na vavřínech a vykročit do druhé dekády pravou nohou. Minulé ročníky nám ukazují, kudy lze jít, avšak nelze předjímat, kam nás cesta zavede. Dvacáté století totiž nabízí široké spektrum témat a přístupů, a dokud nemáte sebrané všechny přihlášky, můžete jen odhadovat, jakou podobu bude mít následující setkání. Nezbývá, než se nechat překvapit a počkat si, s čím přijdou naši pokračovatelé,“ dodává závěrem za organizátory Zbyněk Sturz, další z nadějných historiků z hradecké filozofické fakulty.

  Pro milovníky historie nabízí Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové prezenční bakalářské studijní obory Archivnictví – historie a Prezentace a ochrana kulturního dědictví (termín k podávání přihlášek ke studiu 31. března 2015), navazující magisterský studijní obor Historie v prezenční i kombinované formě (termín k podávání přihlášek 15. dubna 2015) a doktorský studijní obor České a československé dějiny v obou formách studia (termín k podávání přihlášek 29. května 2015).


  K získání více informací o konferenci kontaktujte, prosím:

  Mgr. Pavel Boštík, HÚ FF UHK, organizátor konference, pavel.bostik@uhk.cz, 775 915 199
  Mgr. Zbyněk Sturz, HÚ FF UHK, organizátor konference, zbynek.sturz@uhk.cz
   


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 27.3.2015 10:35