13.04.2017

  Ministr zahraničích věcí a obrany Kapverdské republiky Luís Filipe Tavares navštíví Univerzitu Hradec Králové

  Univerzita Hradec Králové v čele s rektorem prof. Kamilem Kučou a předními zástupci Filozofické fakulty UHK ve středu 19. 4. 2017 přivítá na své akademické půdě ministra zahraničích věcí a obrany Kapverdské republiky. Pan Luís Filipe Tavares spojuje politickou kariéru s akademickou, a je dlouhodobě zasvěcen do výměny studentů a informací mezi Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Jeana Piageta v Praii.

  Dosavadním vrcholem kontaktů mezi Univerzitou Hradec Králové a Kapverdami bylo udělení medaile rektora Univerzity Hradec Králové prezidentovi Kapverdské republiky Jorgemu Fonsekovi v červnu 2016. Prezident přijel do České republiky speciálně k tomuto účelu a jako bývalý univerzitní pedagog potvrdil zájem o další odborná jednání a styky mezi univerzitami a oběma státy.

  Mezi studenty Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové působí v letošním letním semestru jeden student z Kapverd, je již druhým kapverdským studentem, který si doplňuje vzdělání na UHK. Do dnešní doby mělo možnost studovat na Kapverdách osm studentů z UHK.

  Od roku 2009 pravidelně každý akademický rok zajíždějí studenti Univerzity Hradec Králové na semestrální pobyt organizovaný Univerzitou Jeana Piageta. Výsledkem jsou četné politologické studie a další publikační výstupy vycházející ze znalostí výjimečně demokratické západoafrické země.

  V 15.00 hod. se ministr zahraničích věcí a obrany Kapverdské republiky Luís Filipe Tavares  setká s hejtmanem Královéhradeckého kraje dr. Jiřím Štěpánem.

  Z historie spolupráce UHK s univerzitami v Kapverdské republice:
  V roce 2002 vyjela na Kapverdy odborná expedice Univerzity Hradec Králové ve složení doc. Jan Klíma, doc. Jan Vítek. Navštívila většinu ostrovů, setkala se s místními akademiky a intelektuály včetně tehdejšího prezidenta Kapverdské republiky Pedra Pirese. Výsledkem byly mimo jiné publikace Jan Klíma, Jan Vítek. 2002. Kapverdy znovu objevené (cestopis), Hradec Králové: Paradise Studio, a Jan Klíma, Jan Vítek. 2003. Kapverdské ostrovy. Historie a georeliéf. Hradec Králové: Gaudeamus.

  Doc. Jan Klíma se historii Kapverdských ostrovů věnoval i v knize Kapverdské ostrovy. Svatý Tomáš a Princův ostrov. Praha: Libri (Stručná historie států), 2008; podrobněji v knize Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (ediční řada Dějiny států), 2013; tento titul byl rozprodán, proto vyšlo v únoru 2017 jeho druhé, ale značně rozšířené a aktualizované druhé vydání.

  V roce 2007 vycestoval doc. Jan Klíma na Kapverdské ostrovy, aby zde podepsal partnerskou smlouvu se soukromou Univerzitou Jeana Piageta (Universidade Jean Piaget de Cabo Verde) v hlavním městě Praia. Součástí tehdejšího vedení univerzity byl i Luís Filipe Tavares, dnešní ministr zahraničních věcí a obrany Kapverdské republiky.

  V roce 2008 přijel na Univerzitu Hradec Králové rektor Univerzity Jeana Piageta Jorge Sousa Brito, uspořádal přednášky o Kapverdách a potvrdil zájem o meziuniverzitní spolupráci. Doc. Jan Klíma se stal členem redakční rady vědeckého časopisu Contacto Univerzity Jeana Piageta.

  Po několika dalších návštěvách Kapverd doc. Jana Klímy (FF UHK) vyjela v říjnu 2014 na Kapverdy pod jeho vedením expedice studentů Univerzity Hradec Králové (magisterský obor Politologie - africká studia), která poznala ostrovy Santiago, São Vicente, Santo Antão a Sal. Studenti diskutovali přímo na Univerzitě Jeana Piageta se svými kapverdskými kolegy, setkání organizoval profesor Wlodzimierz Szymaniak (polského původu, usedlý v Praii), současný rektor Univerzity Jeana Piageta.

  Na základě pozoruhodné činnosti občanského sdružení, které pod českým jménem Sokol (oficiálně portugalsky Falcões) působilo na Kapverdách podle československého vzoru v letech 1932-1939, inicioval doc. Jan Klíma instalaci dvojjazyčné pamětní desky instalované v druhém největším městě Mindelu, středisku kapverdských sokolů, v září 2015 ve spolupráci s velvyslancem ČR v Lisabonu Stanislavem Kázeckým a honorárním konzulem Kapverd v ČR Vladimírem Trkalem. Sběr dalšího materiálu a spolupráce kapverdských akademiků, jakými jsou Manuel Brito-Semedo nebo Adriana Carvalho ze státní Kapverdské univerzity, umožnily vydat dvojjazyčnou knihu Jan Klíma. 2016. Kapverdští sokolové. Česká inspirace v dějinách atlantského souostroví. Hradec Králové-Ústí nad Orlicí: UHK-Oftis. Všechny uvedené publikace vycházejí s příspěvkem a zájmem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

  Ing. Zuzana Boučková
  tajemnice pro vnější vztahy UHK
  tisková mluvčí UHK

  m: +420 722 906 030
  e:  zuzana.bouckova@uhk.cz


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 23.4.2017 20:57