30.03.2016

  Mladí historici zahájí jedenáctý ročník své konference

  O Ferdinandu Peroutkovi, minulosti ledního hokeje v Ostravě, kultu mateřství v Sudetech, tajné církvi v období normalizace i sexu a drogách v Československu se budou při jedenáctém ročníku mezinárodní vědecké konference mladší generace historiků České, slovenské a československé dějiny 20. století bavit studenti z České republiky, Slovenska, Polska i Německa.

  Tradiční konference nadějných historiků se koná 30. a 31. března 2016 na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331) a nabízí hned šest konferenčních bloků, v jejichž rámci zazní vystoupení na nejrůznější témata vždy ve trojici učeben paralelně. Celkem tak vystoupí se svými příspěvky 63 odborníků ze sedmnácti univerzit i české a slovenské akademie věd. Po přednesení referátů bude vždy následovat kritické zhodnocení příspěvků etablovanými akademickými pracovníky a diskuse nad nadnesenými tématy a problémy.

  „Je obdivuhodné, jak se konference, která začala ve skromných podmínkách před jedenácti lety, postupně dostala do diáře jednotlivých historických pracovišť a je tradičním místem setkávání nadějné mladé badatelské generace nejen z České republiky, ale i ze středoevropského prostoru,“ upozorňuje na vývoj podoby konference proděkan hradecké fildy pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Jiří Štěpán.

  A Zbyněk Sturz, jeden z organizátorů konference a doktorandů Historického ústavu FF UHK, vysvětluje její význam. „Primárním účelem konference je prezentace výsledků historického výzkumu. Za přidanou hodnotu považujeme nejen zpětnou vazbu, ale také možnost porovnat své výstupy s prací kolegů zabývajících se jiným regionem či obdobím, a zasadit je tak do širšího kontextu. Nejlepší příspěvky, které projdou přísným recenzním řízením, nakonec poslouží jako základ kolektivní monografie,“ říká Sturz.

  Vedle ryze vědeckých aktivit má konference i sociální rozměr a slouží tedy nejen k navazování badatelské spolupráce, ale i jako prostor pro vznik nových osobních vazeb a přátelství. Také letošní ročník zaštiťuje Česko-slovenská komise historiků, a tak se organizátoři těší na návštěvu plejády předních vědců z české i slovenské sekce. „Oficiálního zahájení se ujme trojice dam, díky kterým jsme schopni letošní setkání zrealizovat, a to děkanka FF UHK Pavlína Springerová, tajemnice Historického ústavu FF UHK Dana Musilová a tajemnice a členka oborové rady doktorského studia Veronika Středová,“ dodává za pořadatele Zbyněk Sturz.

  A shrnuje též vize mladých historiků z hradecké fildy do dalších let. „Plánem je bezesporu vydržet. Na prahu druhé dekády považujeme za obrovské zadostiučinění, že konference získává vpravdě mezinárodní charakter a dokazuje, že dějiny našich národů jsou pevnou veličinou minimálně v rozměru dějin střední Evropy.“

  Akce je součástí projektu FFree index Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pro uchazeče o studium. Pokud se uchazeč o bakalářské studium na naší fakultě v nadcházejícím roce zúčastní konference, může prostřednictvím FFree indexu sbírat „kredity“, které se mu připočtou k výsledku přijímacích zkoušek.

  Pro milovníky historie nabízí Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové prezenční bakalářské studijní obory Archivnictví – historie a Prezentace a ochrana kulturního dědictví (deadline pro podávání přihlášek ke studiu 31. března 2016), navazující magisterský studijní obor Historie v prezenční i kombinované formě (deadline pro podávání přihlášek 15. dubna 2016) a doktorské studijní obory Historie a České a československé dějiny v obou formách studia (deadline pro podávání přihlášek 27. května 2016).


  Pro více informací o konferenci kontaktujte, prosím:

  PhDr. Jaromír Karpíšek, Historický ústav FF UHK, organizátor konference, jaromir.karpisek@uhk.cz
  Mgr. Zbyněk Sturz, Historický ústav FF UHK, organizátor konference, zbynek.sturz@uhk.cz • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 31.3.2016 16:28