11.03.2015

  Mladí politologové pořádají konferenci o energetice v Africe

  Že je studovaný obor baví a jejich zájmy a znalosti sahají daleko za hranice vyučované látky, dokáží studenti Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK), kteří budou hlavními aktéry odborné konference na téma Energetické zájmy velmocí v Africe.

  Akce se koná ve středu 11. března 2015 od 10.00 hodin v místnosti P1.905, přednáškovém sále Karla Poláčka, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245. Pořádá ji hradecká katedra politologie ve spolupráci s Politologickým klubem FF UHK a Eurocentrem Hradec Králové.

  O pomoc s organizací oslovil politologický klub, jenž má zkušenosti se zajišťováním debat, konferencí a jiných setkání, tajemník katedry Lukáš Tichý, odborník na energetickou politiku a energetickou bezpečnost. Návrhem jsme byli nadšeni, především pak možností skloubit toto téma s destinací nám velmi blízkou, tedy Afrikou. Proto jsme se do první studentské konference zapojili,“ vysvětluje za kolegy z řad členů Politologického klubu FF UHK student bakalářského studia oboru Politologie Jakub Novák, který si již měl díky odborné exkurzi možnost si život v africké Ghaně na vlastní kůži vyzkoušet.
   
  O vlivu USA, Ruska, Číny, Indie nebo třeba Evropské unie a záměrech těchto klíčových světových politických hráčů na „černém kontinentu“ bude přednášet a debatovat s návštěvníky konference devět studentů hradecké politologie. Příchozí se také dozví, jaké zájmy v Africe má Brazílie i jak významnou roli hrají v energetických vizích Evropské unie Angola či Nigérie. Moderátory a diskutanty budou akademičtí pracovníci hradecké „fildy“. 
   
  Záměrem studentské konference je seznámit studenty s novými informacemi o tématu energetické bezpečnosti a zájmech vybraných států v Africe na straně jedné a na straně druhé prohloubit jejich znalosti o problematice energetického potenciálu afrických zemí a jejich energetické spolupráci s vybranými státy. Věřím, že se i v dalších letech podaří na tuto první studentskou akci zaměřenou na energetické zájmy velmocí v Africe navázat a pořádání studentských konferencí věnovaných energetice se stane každoroční akcí na filozofické fakultě, které se budou účastnit i studenti dalších vysokých škol z Česka,“ dodává Lukáš Tichý z Katedry politologie FF UHK.
   
  Studentská konference zaměřená na Afriku však zdaleka není jedinou akcí, při které si mohou nadějní hradečtí politologové zvyšovat svou informovanost a odborné dovednosti. V letním semestru se v učebnách filozofické fakulty prezentuje i plejáda hostů z řad odborníků na energetiku a další aktuální politická témata. Například v březnu čekají na studenty přednášky expertů z Ministerstva zahraničních věcí ČR, kteří promluví o krizi na Ukrajině nebo dimenzích energetické politiky Evropské unie. 
   
  Konference i výjimečné přednášky katedry politologie jsou součástí projektu FFree index Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pro uchazeče o bakalářské studium v následujícím akademickém roce. Účastí na akcích fakulty mohou budoucí studenti sbírat body k přijímacímu řízení. Více informací zde. Pro podání přihlášek ke studiu navíc stále není pozdě. Univerzita Hradec Králové prodloužila termín pro zaslání e-přihlášek k bakalářskému studiu do 31. března 2015.
   
  K získání více informací o studentské konferenci kontaktujte:
   
  Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
  Katedra politologie FF UHK
  e: lukas.tichy@uhk.cz
  t: 723 782 108


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 9.3.2015 8:26