16.12.2015

  Na „fildě“ probádají, jak deprese udržuje strukturu společnosti

  Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti při Katedře filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si jako svého posledního hosta v letošním roce pozvalo prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. z Univerzity Karlovy, aby ve středu 16. prosince 2015 přijel proslovit přednášku na téma Sociobiologie deprese.

  „Přednáška přináší nezvyklý pohled na depresi jako fenomén do značné míry evolučně adaptivní a poukazuje na sociobiologické teorie označující depresi jako jeden z mechanismů, které udržují hierarchii dominance a tedy strukturu společnosti,“ slibuje profesor Höschl.

  Přednáška je určena nejen studentům a absolventům Univerzity Hradec Králové, ale také široké veřejnosti. Koná se od 14.05 hodin v učebně B9 v budově Filozofické fakulty UHK (náměstí Svobody 331).

  Anotaci přednášky si je možné přečíst na: http://www.hoschl.cz/files/4456_cz_SB%20deprese-abs.pdf

   
  Pro více informací kontaktujte, prosím:
  Mgr. et Mgr. Lenka Kašparová
  Referát pro vnější vztahy a komunikaci
  e-mail: lenka.kasparova.1@uhk.cz
  tel.: 493 331 217


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.12.2015 14:22