23.03.2015

  Naše společná přítomnost 2015

  Ve dnech 23. a 24. března 2015 pořádá Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK společně s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Centrem pro otázky životního prostředí UK v Praze konferenci Naše společná přítomnost 2015. Hlavním tématem konference bude teze „Různé kultury, jedna příroda“.

  V pondělí vystoupí celkem osm řečníků ze šesti českých univerzit a promluví o souvislosti kultury a přírody v ČR, Francii, na Ukrajině, v USA, Bolívii, západní Africe nebo v Melanésii.

  Od 19 hodin se v klubu Náplavka koná večírek oboru transkulturní komunikace s volným vstupem, těšit se můžete na tlumočenou přednášku v angličtině na téma vzrůstající kulturní rozmanitosti obyvatel evropských měst a na koncert Jany Vébrové a Milli Janatkové.

  Nejvíce pozornosti si zaslouží úterní program konference, kdy se v univerzitní aule uskuteční přednáška předního světového sociálního antropologa Thomase Hyllanda Eriksena z University of Olso a českého filosofa a sociologa Václava Bělohradského. Thomas Hylland Eriksen z Katedry sociální antropologie University of Oslo se ve svém příspěvku bude zabývat souvislostmi ekonomické, kulturní a ekologické krize v dnešním globálním „přehřívajícím se“ světě a také tím, jak mohou do debaty přispět společenské vědy. Přednáška profesora Bělohradského nazvaná Čtyři antinomie globálního kapitalismu bude věnovaná problematickým aspektům momentálně kolabujícího společenského systému. Václav Bělohradský je významný současný český filozof a sociolog. Od roku 1970 žije v Itálii a od roku 1989 působí také v Čechách. Bělohradský je řazen mezi postmoderní filozofy. Patří mezi přímé žáky Jana Patočky. Po skončení tohoto bloku proběhne moderovaná diskuse s prof. Eriksenem a prof. Bělohradským.

  Konference se uskuteční v rámci Pedagogických dnů, které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve dnech 23. 3 – 27. 3. 2015 v prostorách Objektu společné výuky.
   
  Garant konference:                         
  Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D., M.A.
  e: zdenka.sokolickova@uhk.cz

  Garant Pedagogických dnů:
  Mgr. Václav Víška, Ph.D.
  Statutární zástupce děkana a proděkan pro studijní záležitosti
  Pedagogická fakulta
  Univerzita Hradec Králové
  e: vaclav.viska@uhk.cz
  t: 777 484 22
  1


 • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 4.3.2015 11:7