12.09.2018

  Nové směry, trendy a inovace v sociální práci přiblíží konference XV. Hradecké dny sociální práce

  Před jaké nové sociální problémy nás staví současná doba? Které z nich patří k těm nejnaléhavějším? Jaké zajímavé inovativní postupy se objevily v oblasti sociální práce? Na tyto a řadu dalších palčivých otázek přinese odpověď mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce.

  Uskuteční se 21. a 22. září 2018 na půdě Univerzity Hradec Králové, a protože jde o akci s mnohaletou tradicí, letošní ročník je již v pořadí patnáctým. Organizátorem konference je Ústav sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Ústřední téma konference letos zní: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci.
   
  Konference se pravidelně účastní řada zahraničních vědců a odborníků. Na letošním ročníku vystoupí jako hlavní zahraniční řečník Dr. Malcolm J. Fisk z  De Montfort University v britském Leicesteru. Tématem jeho přednášky budou nové úkoly  sociálních institucí v oblasti zdravotní péče se zaměřením na starší generace.
   
  Hlavní program bude doplňovat řada akcí.  Mimo jiné seminář Sdílená pěstounská péče – nová forma pomoci závislým matkám, který se koná 21. září od 14 do 17 hodin a je přístupný pro veřejnost. Účast na semináři je zdarma a je nutné se na něj přihlásit. Souběžně s hlavním programem bude probíhat také mezinárodní konference Central and Eastern European LUMEN Conference s ústředním mottem New Approaches in Social and Humanistic Sciences. 
   
  Den před samotnou konferencí se uskuteční neveřejné setkání vzdělavatelů, zástupců profesních organizací a zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, které naváže na dokument Memorandum sociálních pracovníků k výročí 100 let sociální práce v ČR. V průběhu besedy se bude diskutovat o řadě důležitých témat v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků a jejich uplatnění v oboru.
   
  Veškeré akce konference se budou odehrávat v Objektu společné výuky (budova A) Univerzity Hradec Králové na adrese Hradecká 1227.
   
  Více informací a kompletní program naleznete na webových stránkách konference (http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/).
   
   
  Veronika Střítecká • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Novák Jakub, 12.9.2018 11:42