17.02.2016

  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové bude volit děkana

  Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové (PdF UHK) čeká volba děkana na nové čtyřleté období. Současnému představiteli fakulty docentu Pavlu Vackovi uplyne lhůta pro výkon děkanského úřadu 9. června 2016.

  Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlásil volby 14. října 2015 a ke dni 9. prosinci 2015 byli registrováni dva uchazeči o zvolení kandidátem na funkci děkana. Volební komise následně seznámila členy akademického senátu i akademické obce se jmény dvou kandidátů. O zvolení na druhé funkční období se uchází současný děkan docent Pavel Vacek, druhým registrovaným kandidátem je docent František Vaníček
   
  Kandidáti na funkci děkana Pedagogické fakulty UHK budou představeni na shromáždění akademické obce fakulty, konaném ve středu 17. února 2016 od 13. hodin v aule Objektu společné výuky. Posléze proběhne zasedání fakultního senátu spojené s volbou kandidáta na funkci děkana PdF UHK. 
   
  Kandidáti a jejich volební vize:
   
  doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. - 68 let, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, docent, pedagog a psycholog, Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK.
   
  Rozhodnutí ucházet se i ve svém druhém volebním období o post děkana PdF UHK ovlivnily především následující skutečnosti. Navzdory tomu, že předchozí perioda byla ekonomicky velmi nepříznivá, dokázali jsme obstát se ctí a naše PdF patří ve všech sledovatelných ukazatelích mezi sesterskými pedagogickými fakultami mezi tři nejúspěšnější (vědecko-výzkumné a umělecké výsledky, hodnocení ze strany studentů a odborníků z praxe atd.). Dokonce v některých oblastech jsme jedineční v ČR (akreditace neděleného magisterského studia pro učitelství 2. stupně ZŠ). Výzvou pro následující roky je potvrzení získané pozice a její posílení (úspěchy v akreditaci, prosazení změny financování učitelského vzdělávání, zvládnutí dislokace při velkém „stěhování“ po dostavbě nové budovy Přírodovědecké fakulty UHK atd.). Zárukou víry, že se to podaří, je zkušený, pracovitý a zodpovědný management PdF UHK, který se osvědčil.“
   
  doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. - 46 let, docent, hudebník, specialista na hru na varhany, Hudební katedra PdF UHK.
   
  Svou kandidaturou na funkci děkana PdF UHK sleduji dva hlavní cíle. Prvním je zlepšit finanční situaci všech zaměstnanců fakulty. Druhý neméně důležitý úkol vyjadřuje motto mého volebního programu: „Aby byl svět na Pedagogické fakultě ve správném rytmu!“. Tím je míněna potřeba obnovy fakulty zevnitř. Je nutné posílit důvěru ve smysl kvalitní práce a dát chodu fakulty jasná pravidla a řád. Jsem si vědom, že v současných pro vzdělávání nepříznivých podmínkách mohou být tyto cíle považovány za příliš ambiciózní až nereálné. Nepokusit se o ně by však znamenalo rezignovat na vlastní budoucnost.“
   
  Vznik Pedagogické fakulty se datuje k roku 1964. V současné době disponuje 172 akademickými pracovníky a studuje zde 3 275 studentů.  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má vybudovanou pevnou pozici mezi ostatními fakultami vysokých škol v České republice. Posláním fakulty je vzdělávání podle akreditovaných učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké. PdF UHK je jedinou fakultou v Česku, která umožňuje souvislé magisterské studium v oboru učitelství a volnou kombinaci dvou oborů nabízených pedagogickou a přírodovědeckou fakultou.
   
  kontakty:
  doc. Pavel Vacek: pavel.vacek@uhk.cz
  doc. František Vaníček: frantisek.vanicek@uhk.cz  
   
  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
  kancléř a tiskový mluvčí • Více z Tiskove-zpravy

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 15.12.2015 17:16