11.05.2016

  Pedagogická fakulta a Kynologické centrum Borova tlapka uzavírají partnerství

  Dnešním dnem vstupuje v platnost rámcová dohoda o spolupráci mezi Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Kynologickým centrem Borova tlapka.

  Ve středu 11. května 2016 došlo ke slavnostnímu podpisu dohody o spolupráci mezi oběma institucemi za přítomnosti statutárního zástupce děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Václava Víšky a jednatele Kynologického centra Jaroslava Filipa.

  Zástupci kynologického centra se v poslední době účastnili několika akcí fakulty a ukázalo se, že spolupráce těchto dvou subjektů může být zajímavá. Borova tlapka se vedle standardní činnosti kynologické zabývá canisterapií, což otevírá cestu pro studenty Katedry speciální pedagogiky a logopedie. „Naše kynologické centrum Borova tlapka existuje již od roku 2005 a nabízí několik druhů kvalitních výcviků založených na individuálním přístupu. Kromě běžných typů výcviků (sportovní, kynologický) se zabýváme i loveckým výcvikem psů s průkazem původu podle zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Zároveň se věnujeme canisterapii.“ uvedl jednatel centra Jaroslav Filip.

  Rámcová dohoda upravuje předmět spolupráce v oblasti výměny studentů při praxích, při aktivitách kynologického centra, a stejně tak centrum bude participovat na akcích fakulty. „Vedení pedagogické fakulty se nebrání spolupráci s podobnými subjekty jako je Kynologické centrum Borova tlapka. Je to pro nás možnost zpestřit nabídku praxí pro naše studenty. Zároveň vidím velký potenciál v oblasti vzájemné propagace.“ uvedl statutární zástupce děkana PdF UHK Václav Víška.

  První akcí, která oba subjekty společně čeká, je Dětský den, který kynologické centrum pořádá 5. června v prostorách svého centra. Pedagogická fakulta UHK akci podporuje a je jedním z hlavních partnerů. Více informací k akci je na tomto odkazu.

   
  Mgr. Václav Víška, Ph.D.
  Statutární zástupce děkana a proděkan pro studijní záležitosti
  Pedagogická fakulta
  Univerzita Hradec Králové
  t: 777 484 221
  e: vaclav.viska@uhk.cz • Více z Tiskove-zpravy

DSC_0050

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 11.5.2016 13:11